Město dlouhodobě hospodaří s přebytkem. Jak se vám to daří?

Město už osm let hospodaří s minimálně vyrovnaným rozpočtem a každým rokem vytváříme přebytek hospodaření, který používáme výhradně na městské opravy, rekonstrukce a investice. Míra zadlužení v městě je téměř nulová a veškerý výnos z prodejů nemovitostí a pozemků používáme pouze pro investice. Snažíme se také dlouhodobě snižovat provozní náklady města. Rozpočtové určení daní však umisťuje Lipník nad Bečvou do kategorie měst s osmi a půl tisíci obyvateli, takže máme menší daňové výnosy než velká města. V loňském roce jsme skončili s řízeným přebytkem 31 milionů korun.

Volné finanční prostředky odkládáme na prioritní záležitosti, mezi které patří například rekonstrukce bývalého kina Svět na společenské a kulturní zařízení, kde chceme, aby se pořádala divadla, plesy, semináře, konference či taneční kurzy. To nám tu ve městě chybí. Práce na něm by snad měly začít na konci tohoto roku a chceme, aby do konce toku 2013 bylo vše hotové. Je to největší investice města, kterou odhadujeme na 40 milionů korun. Platit ji budeme zcela ze svých zdrojů, proto si šetříme. Se stavbou kulturního centra souvisí i demolice zchátralého letního kina, která proběhne v letních měsících. Tím se vytvoří kolem budoucího kulturního zařízení průchod z náměstí na sídliště Zahradní, kde žije nejvíce lidí.

Co dalšího plánujete realizovat v tomto roce?

Začneme a dokončíme výstavbu cyklostezky po levém břehu řeky Bečvy v úseku od mostu v Týně nad Bečvou po jez v Nových Dvorech. Částka na tuto výstavbu se pohybuje kolem desíti milionů korun a získali jsme na ni příspěvek z Regionálního operačního programu Olomouckého a Zlínského kraje. Chtěli bychom, aby realizace proběhla do konce měsíce srpna. Zbudování této cyklostezky by mělo odlehčit stávající trase kolem oseckého Jadranu a přesune největší zá


V letošním roce budeme také pokračovat v rekonstrukci hradebního okruhu. Od dubna do června se opraví jihozápadní část hradeb u bývalé židovské synagogy, na kterou putuje půl milionu korun z rozpočtu města.těž na druhou stranu řeky Bečvy. Po dobudování trasy v Týnu nad Bečvou se tak přiblíží propojení cyklostezky Přerov – Lipník – Hranice. V roce 2013 pak bude v budování cyklostezky pokračovat obec Osek nad Bečvou.

Chtěli bychom také za dva a půl milionu korun vyměnit okna na radnici a tím bychom se připravili na následující realizaci fasády v příštím roce.

A co protipovodňová opatření?

Velmi důležité je také zbudování protipovodňové hrázky, která by měla ochránit jižní část města, zejména ulice Na Bečvě a Za Porážkou. Máme již zhotovenou dokumentaci, kterou předáme Povodí Moravy. To by mělo jako investor hráz postavit v období let 2013 až 2014. Poté se převede do majetku města. Bude to jedna z prvních staveb, která bude zapadat do studie Pobečví, o které se v poslední době hodně mluví. Momentálně také děláme studii vodního toku Loučka, který nám ve městě způsobuje také problémy. Zvažujeme, zda by tu nešel zbudovat poldr.

Plánujete ještě nějaké výstavby?

Máme ještě dvě stavby, na které se, doufám, podaří v budoucnu sehnat finanční prostředky. První je okružní křižovatka v lokalitě u pošty, která by měla umožnit jízdu nákladních vozidel vozících kamenivo z kamenolomu Podhůra. Zde by měl být investorem Olomoucký kraj. Druhá stavba je rekonstrukce vnitřní komunikace v uličce Bratrská a Na Zelince, kde máme zpracován projekt a máme již stavební povolení.

A jak to vidíte s realizací dálnice Přerov – Lipník, začne se stavět tento rok?

V tomto jsme velmi optimističtí. Letos na podzim by stavba dálnice měla být zahájena. Je na ní vydáno pravomocné územní rozhodnutí i stavební povolení. Ve státním rozpočtu je už také na stavbu vyhrazeno 520 milionů korun a investor Ředitelství silnic a dálnic Praha v těchto dnech připravuje výběrové řízení na zhotovitele, které by mělo být vypsáno do konce března. To by mělo být uzavřeno nejpozději do konce července. Na podzim 2011 už byl zahájen archeologický průzkum, takže by tedy nic nemělo bránit tomu, aby tato stavba byla zahájena v plánovaném termínu a aby byla v roce 2014 dána do provozu.

A jak to vypadá s provozem bývalého piaristického kláštera?

Zatím nemáme pro tak velký objekt náplň. Uvažovali jsme v těchto prostorech o zřízení školy, například uměleckého kovářství. To je ale problematické. Také jsme uvažovali, zda tento objekt nevyužít jako depozitář a muzeum archeologie. Zatím ale žádné jednání nedopadlo úspěšně. Hledáme tedy stále možnost využití a investora.

Jak se promítne do činnosti města program prevence kriminality, který jste odsouhlasili na únorovém zasedání, v tomto roce?

Minulé roky jsme zbudovali kamerový systém, zrealizovali nákup radaru pro měření rychlosti dopravy, lanové prvky do skateparku či osvětlení prostoru střediska volného času. V letošním roce zbudujeme osvětlení lokality v ulici Seminárka, která je z hlediska kriminality mírně nebezpečná. Snažíme se tedy širokospektrálně pokrýt tuto oblast. Jsme rádi, že tento program je a že si s ním můžeme vypomoct.

Chystáte také množství kulturních akcí. Přibližte nám některé.

V Galerii Konírna proběhne například několik zajímavých výstav. V dubnu až červenci tam bude výstava Alfreda Habermanna, což byl významný evropský kovář, který měl vztah k Helfštýnu i našemu městu. Od července do září se tam uskuteční výstava předního českého umělce Michala Gabriela a na podzim si tu připomeneme 170. výročí příjezdu prvního vlaku Severní dráhy císaře Ferdinanda. To si budeme připomínat 15. září, kdy uspořádáme oslavy v dobovém rázu na Den železnice v rámci Evropského kulturního dědictví.

Dále také hostíme již klasické akce jako je Author Šela Maraton, Jarní otvírání Moravské brány, Záhorské slavnosti či 8. ročník akce Kov ve městě. A to není zcela vše.

A plánovaný závod v orientační běhu?

Ano, ve městě Lipník a na Helfštýně se ve dnech 26 až 27. května uskuteční Český pohár v orientačním běhu. Událost je to významná, protože pořadatelé dostali mandát od Českého svazu orientačního běhu. Městem proběhne téměř 900 běžců, což bude určitě atraktivní.