Ředitel Národního památkového ústavu v Olomouci František Chupík odpovídal on-line ve čtvrtek 29. srpna od 10 hodin.

PŘECHOD NA ON-LINE ROZHOVOR

Kdo je František Chupík?  

- od roku 2011 ředitel Národního památkového ústavu v Olomouci

- specialista na restaurování, historické opevnění i správu památek 

- vystudoval teorii a dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě UP, v roce 2010 tam získal titul Ph.D. v badatelské oblasti raně novověkých fortifikací.

- v památkovém ústavu v Olomouci působí od roku 1998 na různých pozicích

Zdroj: NPÚ Olomouc