„Dnes zde pořádáme den otevřených dveří pro seniory. Přijít mohou všichni z Hranic a okolí,“ sdělila vedoucí Dagmar Strnadová.

Příchozí se seznámili s obecnou činností klubu, s jejich akcemi v loňském roce a v neposlední řadě s plány na rok letošní.

„Připomenutí loňských akcí probíhá pomocí kronik, videozáznamů a fotografií,“ doplnila Dagmar Strnadová.

Senioři se dozvěděli, že klub pořádal spoustu výletů a zájezdů na kulturní akce. Mezi nimi nechyběly návštěvy divadel v Praze, Ostravě nebo Zlíně stejně jako výlety například na Pustevny. Podobné aktivity jsou zahrnuty i v plánech na rok letošní.

„V dubnu se třeba podíváme i na nákupy do polského Těšína nebo na Floru do Olomouce,“ připomněla některé výlety Dagmar Strnadová.

V klubu se ale hlavně zaměřují na pravidelné aktivity, mezi které patří například joga, stolní tenis nebo křížovky. Kromě toho na seniory čekají i kurzy angličtiny a spousta přednášek například o cestování.

V době, kdy Klub seniorů začínal, čítal okolo šedesáti členů.

V současnosti jejich počet vystoupal přes pět set. Proto všem pracovníkům klubu udělalo radost rozhodnutí zastupitelstva města, které na svém zasedání schválilo prostředky pro výstavbu půdní nástavby.

„Pro nás se jedná o velice dobrou zprávu. Prostory už pro nás byly opravdu malé a nevyhovující,“ uzavřela své povídání Dagmar Strnadová.