Výbory se podle původních představ radnice měly podílet nejen na péči o hranická sídliště, ale také o další městské části.

„Principiálně měly vycházet z podobného systému, podle kterého fungují osadní výbory. Každý výbor by dostal ročně určitou částku peněz a mohl by si sám rozhodnout, na co bude v dané části města tato částka použita,“ vysvětlil již dříve hranický starosta Miroslav Wildner (ODS).

Aby radnice zjistila, zda mají místní lidé zájem, uspořádala anketu, v níž se mohli obyvatelé Hranic ke vzniku výborů vyjádřit. „Odezva byla slabá. Dostali jsme odpovědi od 31 lidí, 24 z nich se vyjádřilo pro vznik výborů. Vzhledem k tomu, že Hranice mají asi 17 tisíc obyvatel, je to málo,“ řekl mluvčí radnice Petr Bakovský.

„Nízký zájem lidí je důvodem, proč rada nedoporučila zřízení výborů. Ve čtvrtek o tom bude jednat zastupitelstvo, ale jak to dopadne, nedokážu předpovědět, protože řada zastupitelů je této myšlence nakloněna,“ sdělila hranická místostarostka Radka Ondriášová (Právo a Spravedlnost).