Důvodem výstrahy magistrátu bylo silně znečištěné ovzduší, které ohrožuje zejména jedince s oslabenou imunitou. Koncentrace škodlivin v neděli večer i v pondělí mnohonásobně překročily povolený limit. Například polétavého prachu bylo ve vzduchu šestkrát více než je obvyklé.

Český hydrometeorologický ústav ohodnotil v pondělí míru znečištění ovzduší v Přerově nejhorším – tedy šestým stupněm ze šesti. Příčinou tak vysoké koncentrace škodlivin je silná inverze, která zasáhla celou východní polovinu naší země a problémy má působit až do čtvrtka.

„Škodliviny udržují ve vzduchu především špatné rozptylové podmínky, a ty jsou na celé Moravě i a na východě Čech,“ informoval Pavel Borovička z Českého hydrometeorolo¬gic­kého ústavu. Bezkonkurenčně nejhorší byla situace v Přerově, ale také v Ostravě, Brně, Zlíně a nebo Prostějově.

V Přerově byly nejvyšší naměřené hodnoty u polétavého prachu, který vzniká vlivem dopravy a průmyslové výroby. Zatímco maximální přípustný limit je do 50 mikrogramů na metr krychlový, v neděli v Přerově naměřili 298, což je téměř šestinásobek ve srovnání s běžnými dny.

V pondělí pak došlo k mírnému poklesu na 222 mikrogramů na metr krychlový. Nepříznivá situace má ale podle předpovědí trvat až do čtvrtka.

Ke dvojnásobnému překročení limitů došlo i u oxidu siřičitého a dusičitého.

„Oxid siřičitý je typickým produktem spalování nekvalitního tuhého paliva. Největší problémy nám ale dělaly hodnoty u polétavého prachu, který vzniká vlivem průmyslové výroby, a to zejména energetiky a pak i dopravy,“ řekl šéf odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Podle něj zavinil současnou situaci dálkový přenos znečištění ovzduší – a to z Ostravska a Polska. „Uhodily mrazy a je bezvětří, takže jsou špatné rozptylové podmínky. Smog se tedy drží ve městě,“ řekl.

Magistrát informoval prostřednictvím mailu základní a mateřské školy a přes den několikrát po sobě opakoval výzvu pro obyvatele města mluvícími sirénami.

„Lidé by měli omezit vycházky na nekratší možnou dobu, a pokud už musí větrat, tak jen krátce,“ radí Juliš. Podle lékařů jsou smogem nejvíce zasaženi chronicky nemocní – například kardiaci a astmatici, a potom malé děti.

„Nápor v ordinaci zatím nepociťujeme, což je dobře. V takových mrazech by ale rodiče s malými dětmi neměli vůbec vycházet ven. Inverzní počasí totiž způsobuje zvýšenou dráždivost ke kašli a větší náchylnost sliznic k infekcím, tedy i nemocnost,“ vysvětlila přerovská dětská alergoložka Miluše Dupáková.

Ta doporučuje co nejméně větrat a používat čističky vzduchu.