Novou službou bude poskytování obědů starým a zdravotně postiženým obyvatelům obce Skalička. „Nový název jsme si vybrali z mnoha důvodů. Tím prvním byla určitě skutečnost, že máme větrný mlýn ve znaku,“ uvedl ředitel domova Antonín Němec.

Větrný mlýn se totiž nachází v obci Skalička a je národní kulturní památkou. „Tato okolnost nás inspirovala, když jsme před asi šesti lety znak navrhovali. Mimo jiné také vydáváme interní tiskovinu s názvem Mlýnek. Proto i název organizace byl poměrně logickým vyústěním tohoto směřování,“ dodal Antonín Němec.

Jak dále uvedl, hlavní náplní organizace zůstává péče o ženy s mentálním postižením od věku tří let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. Kapacita domova stačí pro 78 obyvatel, jsou však výjimky, u nichž péči zabezpečit nelze.

„Týká se to osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotním zařízení, osob s akutní infekční nemocí a osob narušujících vážným způsobem kolektivní soužití z důvodu poruchy chování, agresivity, závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách,“ vysvětlil Antonín Němec.