„Celou záležitost řešíme už asi rok. Nyní proběhlo nové výběrové řízení,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Zástupci města na poslední Radě města Hranic, která se konala 30. srpna, vítěze řízení schválili a pověřili starostku podpisem smlouvy.

Celý projekt však provází komplikace.

„První výběrové řízení jsme museli zrušit, skejťáci odkoukali svůj návrh od Lipníka nad Bečvou, ale technologie se za tu dobu změnily,“ vysvětlil Bakovský. Navíc se město snažilo o získání dotace.

Tu se nakonec získat podařilo, a to ve výši čtyři sta tisíc.

„Teprve poté, co jsme dostali přidělenou částku, jsme mohli začít řešit výběr firmy a další administrativu,“ řekla Marta Pavelková z odboru školství Městského úřadu v Hranicích.

Původní projekt počítal s částkou 650 tisíc. Nakonec vysoutěžená cena zakázky byla pod půl milionu a celý projekt se kvůli tomu znovu zdržuje.

„Město sice ušetří, ale časově to bude náročnější. Musíme totiž požádat o schválení nižší částky, než jakou jsme uváděli při žádosti o dotaci,“ vysvětlil Bakovský.

Město už o toto schválení zažádalo. Poté by neměl být problém podepsat smlouvu s vítěznou firmou a zahájit stavbu. Skejťáci ale mají jistotu, že město se bude projektem zabývat, zástupce města totiž tlačí čas.

„Všechno se to musí stihnout ještě letos, protože jinak by dotace na překážku propadla,“ řekl Bakovský.

Dotace na stavbu překážky jde z programu prevence kriminality s názvem Rozvoj opatření prevence kriminality na místní úrovni. Město ji získalo na zatraktivnění sportoviště dětem a mládeži tak, aby tam trávili svůj volný čas, čímž by se předcházelo kriminálně rizikovým jevům.

Petra Andrýsková