Pro věřící je Betlémské světlo důležitým symbolem narození Krista.

„Betlémské světlo pochází z místa, kde se narodil Pán Ježíš a doma mi každoročně svítí až do Tří králů. Hlídám si, aby mi plamen celou tu dobu vydržel," řekla paní Anna z Lipníku nad Bečvou.

To, že o zapálení ohně v sobotu kvůli větru skauty požádala několikrát, jí nevadilo. „Zhaslo mi to i v minulých letech. Já ráda přijdu zase," smála se.

O dodání typického symbolu vánočních svátků se o víkendu starala obě lipenská skautská střediska.

Skupinky malých i dospělých skautů během sobotního rána zvonily u domácností, které o Betlémské světlo projevily zájem.

„Charita nám předem dala adresy obyvatel, kteří si sami pro Betlémské světlo přijít nemohou. Do Lipníka jsme Betlémské světlo přivezli v sobotu ráno, v neděli jsme zase při mši v kostele zapalovali adventní věnec a svíčky. I tam si lidi pro Betlémské světlo mohou přijít," uvedl vedoucí skautského střediska Lipenská dvojka Dan Machač.

Hlavně v sobotu šíření Betlémského světla po městě komplikoval silný vítr. Na vlastní kůži to pocítili i skauti, kteří lidem rozsvěcovali svíce na náměstí T.G. Masaryka.

„Vítr je silný, takže zapálit oheň je docela složité. Stane se, že jeden člověk si přijde pro Betlémské světlo opakovaně," potvrdil vedoucí střediska Ing. L. Cagaše Lipník nad Bečvou Petr Kolajta, který je členem skautů už pětadvacet let.

Betlémské světlo odváží přímo z Betléma rakouští skauti, do Vídně si pro něj pak přijíždějí junáci z ostatních zemí. Poslední sobotu před Štědrým dnem jej čeští skauti rozváží do všech koutů republiky.