Počet, který je oproti předchozích ročníkům hodně malý, bude mít s největší pravděpodobností za následek zrušení soutěžního kola v Hranicích.

„Musím si ještě promyslet, jak celou záležitost vyřeším. Možností je několik,“ řekla zklamaně ředitelka Domu dětí a mládeže Blanka Šturalová. Jednou z možností je, že dívky pojedou rovnou na semifinálové kolo do Mikulova.

„Ano taková možnost existuje. Musím s vedením soutěže probrat, zda bych všechna čtyři děvčata neposlala rovnou na semifinále. Konečné rozhodnutí padne v nejbližší době, hodně bude také záležet na čem se domluvím s rodiči dívek,“ dodala roztrpčeně ředitelka. (zem)