Ti se podíleli nejen na její renovaci, ale i na úpravách přilehlého parčíku. „Tímto projektem jsme navázali na postupnou rekonstrukci školy a domova mládeže,“ uvedla ředitelka školy Pavla Hostašová.

„Vytvořili jsme projekt nazvaný Úprava školní zahrady a parčíku před školou a podařilo se nám získat finanční grant, který vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ dodala.

Pozemek zahrady a také nedalekého parčíku upravila hranická firma Ekoltes společně s pomocí studentů.

„Na zahradě jsme vysadili celkem pět okrasných stromů a dvě stě kusů dřevin a květin. Do oken jsme umístili samozavlažovací truhlíky s muškáty,“ hovořila nadšeně Hostašová, která společně s pedagogickým sborem naplánovala konečnou podobu zahrady.

Část dotací použily obě školy společně na nákup zahradnického nářadí. Samotné studenty nejvíce potěšilo 19 malířských stojanů, které pro ně škola také zakoupila.

Mohli tak ještě v závěru loňského školního roku využít nově upravených prostor zahrady k výuce malby v plenéru. Kromě toho pořádají na zahradě studenti i učitelé školní koncerty a divadla.

„V budoucnu chceme zakoupit také zahradní nábytek a pokračovat v rekultivaci parčíku,“ uvedla Hostašová.

Pavlína Chmelařová