„Program začne v deset hodin dnem otevřených dveří v mateřské škole. Od dvou odpoledne pak na venkovním hřišti zahájíme samostatný program. Vystoupí děti z mateřské školy i dospěli, kteří tuto školku kdysi navštěvovali. I oni si připravili vlastní program," řekla ředitelka mateřské školy Jana Kryzanová.

Ve školní budově uprostřed obce v současné době sídlí právě mateřinka, dříve se však objekt užíval také pro potřeby základní školy.

„Děti tady chodily do první až páté třídy," sdělila ředitelka. Na historii školy jistě zavzpomínají během oslav také současný i bývalý starosta Hrabůvky. Právě ve spolupráci s obecním úřadem i se sborem dobrovolných hasičů mateřská škola akci pořádá.

Pozvánky i bývalým zaměstnancům

„Pozvánky jsme rozeslali i všem bývalým zaměstnancům. Některým je dnes už sedmdesát nebo osmdesát let, ale doufáme, že i oni se oslav zúčastní," dodala ředitelka.

Odpolední program doplní také žáci Základní umělecké školy Hranice nebo děti z Drahotuš. Od šesti večer začne volná zábava při živé hudbě.

Mateřskou školu v Hrabůvce v současné době navštěvuje 25 dětí od dvou a půl do šesti let. Spoustu času přitom tráví ve volné přírodě.

„Často chodíme do blízkého lesa. Děti se navíc chodí pravidelně dívat na živá zvířata, jako jsou koně, ovce, nebo kozy. Děti se tak rychle naučí poznávat i jejich mláďata a vědí, jaký užitek zvířata přináší," uzavřela Jana Kryzanová.