„Naše škola se do projektu přihlásila stejně jako dalších přibližně tisíc škol. Nakonec jsme se dostali mezi čtrnáct škol, kde byl projekt takzvaných oranžových učeben uskutečněn,“ konstatoval na úvod ředitel školy.

Abyste se do takového projektu dostali, je potřeba vědět, jak bude učebna využívána.

„Tato nová učebna bude sloužit k výuce chemie a fyziky. V našem případě jsme to ještě pojali jako specializovanou učebnu pro přírodní vědy,“ přibližuje hlavní účel nové učebny Bečák.

K tomu, aby splňovala svůj účel a mohla dobře sloužit žákům, musí být samozřejmě kvalitně vybavena.

„Učebna je vybavena interaktivní tabulí, počítačem, dataprojektorem a ozvučením v takové kvalitě, abychom mohli dávat žákům informace během výuky nejmodernějšími didaktickými pomůckami,“ popisuje vybavení ředitel.

„Nové prostory budou sloužit pro všechny ročníky. Momentálně máme ve škole 184 žáků a myslím si, že každý z nich bude mít z nové učebny užitek a doufám, že i radost,“ doplnil dále.

Jak na tabule?

Přímo v projektu bylo stanoveno, že pro tento rok by měly být učebny vybaveny právě k výuce přírodovědných předmětů.

„ČEZ tak chce přispět k popularizaci přírodních věd jako je přírodopis a fyzika,“ popisuje zájem energetické firmy Bečák.

Současně s moderním vybavením učebny souvisí také odborná vybavenost pedagogů, obsluhovat veškeré vybavení.

„V tomto případě se převážně jedná o interaktivní tabule, při jejichž instalaci a předvádění byli pracovníci školy důkladně zaškoleni. Takové školení už proběhlo dvakrát. Vždy to bylo s nějakým časovým posunem, aby kolegové měli možnost se určitým způsobem s programem seznámit,“ uzavřel Bečák.

Hosté a program

Kromě ředitele školy se slavnostního otevření a zahájení zúčastnili nejen zástupci energetické společnosti, ale i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivan Kosatík.

„Dá se říct, že já jsem zde takovým nedopatřením. Olomoucký kraj totiž na tomto projektu nijak nepomáhal. Jednalo se jen o aktivitu pana ředitele. Ale protože jsem zde častým hostem, tak i tentokrát jsem moc rád přijal pozvání ze strany školy a městyse,“ řekl náměstek hejtmana Ivan Kosatík.

Základní škola si při příležitosti zahájení provozu připravila krátký program. Součástí byla nejprve ukázka práce s interaktivní tabulí, kterou si připravili sami žáci školy. Poté už došlo na dvě kratší kulturní vystoupení v podobě břišních tanců místních žaček a zpěvu sboru žáků třetí třídy.