„Do konce příštího roku by měla armáda kasárna uvolnit, město má o areál zájem a hledá možnosti jeho využití,“ připomněla místostarostka. Zatím se objevily návrhy na vybudování průmyslové zóny, ale také na projekty sociálního charakteru a zájem už projevili někteří místní podnikatelé.

„V areálu by se mohly provozovat vědecko-technické aktivity. Na tyto projekty jsou dotace, které bychom mohli využít,“ řekla Radka Ondriášová.
„Ve městě máme několik středních škol s tradicí – lesnickou školu, při které funguje bakalářské studium, a dřevařský obor průmyslové školy. V areálu kasáren by mohlo fungovat vysoké školství - lesnické a dřevařské, a při něm podnikatelské centrum, takový podnikatelský inkubátor - chráněné podnikání pro začínající podnikatele,“ řekla Ondriášová.

Podle jejích slov by tímto způsobem byl dobře využitý areál kasáren. „Kromě toho by tento projekt přitáhl do města mladé lidi, kteří pomohou k jeho oživení a rozvoji,“ sdělila místostarostka.

„Vybudování infrastruktury, vědecko-technického parku i vysokoškolských učeben, menzy, přednáškových sálů by bylo možné financovat z dotací na vědecko- technický rozvoj,“ vysvětlila Radka Ondriášová.

V současné době město hledá firmu, která by zpracovala studii proveditelnosti. „Ta by měla posoudit, zda je tato myšlenka reálná,“ dodala Ondriášová.
Nápad míní podpořit i ředitelé středních škol ve městě. „Této myšlence jsem nakloněn. Naše škola sice spolupracuje s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou, ale rozhodnutí musí učinit děkan lesnické fakulty. O této věci s ním budu jednat koncem června. Pokud se k tomu děkan postaví kladně, začneme podnikat konkrétní kroky,“ sdělil ředitel Střední lesnické školy v Hranicích Miroslav Kutý.

„Mně tento nápad nadchl, rozhodně ho podpořím,“ řekla k plánům radnice ředitelka Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Hranicích Drahomíra Drašnerová.