Žáci všech ročníků v tento den tvořili ve skupinkách projekty zaměřené na jednotlivé evropské země. Kvůli tomu předem studovali různé materiály o jednotlivých státech, ať už v knihách nebo na internetu. Z nich pak připravili prezentace pro své spolužáky.

Snahou bylo představit vybraný stát co nejzajímavějším způsobem. „Víte, jaké je nejnavštěvovanější místo v Itálii?“ ptala se svých spolužáků jedna z žaček třídy 6. A. „Řím, Benátky,“ hádaly marně ostatní děti. „Ne, jsou to Dolomity,“ poučila je dívka před tabulí.

Podobné otázky měly připravené i další skupinky dětí. Při prezentaci Řecka například děti vyjmenovávaly starořecká božstva, v další třídě se při vyprávění o Španělsku tančilo flamengo. Ve třídě 6. C se zase žáci rozdělili na dvě skupinky.

„Máme tady české turisty, kteří jedou na návštěvu Islandu, a naopak Islanďany, kteří se jedou podívat k nám,“ vysvětlila třídní učitelka Lenka Janíčková. Děti při přípravě projektu projevily značnou nápaditost. Na jedné straně vytvářeli kluci z papíru plastickou mapu Islandu, které dominovaly obrovské sopky, o kus dál se dívky zabývaly mapou České republiky. Na místě Prahy se rýsovaly papírové modely Karlova mostu a Staroměstské radnice, tam, kde leží Plzeň, byl namalován půllitr piva.

„Na jižní Moravu přimalujeme víno, ale kam tedy patří nealkoholické nápoje?“ žertoval jeden z žáků. „Děti tento způsob vyučování baví. Je to pro ně trochu neobvyklé, ale obohatí je to o nové znalosti a zkušenosti,“ uvedla jedna z učitelek Jitka Jakešová.

Podle její kolegyně Lenky Janíčkové využívá škola tento zábavný způsob i v normálním vyučování. „Něco podobného děláme nyní v hodinách dějepisu,“ podotkla Janíčková. Projekt Cestujeme po Evropě přitom neměl na škole svou premiéru. Poprvé si ho děti vyzkoušely v loňském roce.