Už měsíc si obyvatelé, kteří používají podchod pod kruhovým objezdem mezi Drahotušemi a Hranicemi, mohou cestu zpříjemňovat pohledem na pestrobarevnou výzdobu s malbami připomínající podmořské akvárium.

Výzdoba jinak ryze praktického komunikačního prvku zaznamenala velký úspěch.

"Dostali jsme nabídku z městského úřadu, jestli bychom nemohli nějak hezky vymalovat tento podchod. Navrhli jsme to dětem, které se myšlenky okamžitě ujaly s velkým nasazením," říká o projektu Vilma Saktorová ze Základní školy 1. máje.

Děti vymalovaly podchod u kruhového objezdu U Smrku poblíž Drahotuš.

Žáci místo sprejerů

Podle ní je tato akce také příležitostí, jak prezentovat činnost žáků a jejich schopnosti.

„Malovali jsme na tři etapy. Nejprve jsme pracovali s žáky druhého stupně na přípravě, tedy malování základovou barvou a prvními motivy. Žáci prvního stupně poté dodělali zbytek práce a domalovávaly další prvky. Finanční prostředky na uskutečnění celé akce nám poskytlo město, barvy jsme si vybrali u pana Krále v Drahotuších. Ten nám poté dal nějaké barvy i zadarmo.  Děti byly nadšené, že mohou svou práci prezentovat někde, kde se jejich umění stane součástí okolí, lidé jej budou moci obdivovat při pouhém průchodu a bude hodně vidět," dodává Saktorová. Zároveň věří, že dílo bude veřejnosti sloužit dlouhou dobu.

„Doufáme, že nám to tam nikdo neposprejuje. Opravdovou radost měly děti hlavně z odezvy úplně cizích lidí, kteří chodili okolo v době, kdy jsme malbu tvořili".

Děti vymalovaly podchod u kruhového objezdu U Smrku poblíž Drahotuš.

Na práci se podíleli žáci třetích, čtvrtých, šestých i sedmých ročníků.

„Myslím, že kdybychom dostali další takovou nabídku, děti by si ji nenechaly ujít," dodává učitelka.

„Odbor dopravy jako správce této komunikační cesty dostal za úkol v prvním pololetí tohoto roku vymalování podchodu,"říká vedoucí odboru Zdeněk Kolomazník.

Přiznává, že oslovení žáků základní školy se jevilo jako užitečná alternativa, jak zabránit sprejerům ve znehodnocování místa a současně poskytnout možnost dětem představit svou tvorbu.

Zároveň se nechal slyšet, že podobný projekt v případě podchodu u Cementářského sídliště město v tomto roce neplánuje.

„Podchod je bohužel velmi málo používaný, lidé v tomto místě vozovku raději přeběhnou. Ani jeho velikost a současná úprava podobnou akci neumožňují," uzavírá Zdeněk Kolomazník.

Lucie Bradová