Dvě školy, Střítež a Hustopeče, přitom zatím nemají žádnou zkušenost s mezinárodními projekty.

„Projekt se zaměří na tři oblasti,“ prozradila manažerka projektu Pavla Vaculová. „Jedná se o poznávání tradic a zvyků, poznávání přírody a environmentální výchovu. Tyto oblasti prozkoumají žáci i učitelé všech škol prostřednictvím realizace zajímavých aktivit v průběhu celého projektu od září 2010 do ledna 2012.“

České a polské školství má některé odlišnosti, které se projevují ve výuce, přístupech k jednotlivým vědním disciplínám i postoji k rozvoji žáků. Školy, které se do projektu zapojily na české i polské straně, jsou školy „vesnické“ a mají tedy mnoho společného.

„Polské školy jsou nám blízké i svou velikostí a počtem žáků,“ míní zástupce ředitelky Základní školy (ZŠ) Střítež nad LudinouJiří Jordán.

Důležitá je i blízkost jazyků. Každá ze tří zúčastněných škol se zaměří na nějakou specifickou aktivitu. Například ZŠ Střítež nad Ludinoujde cestou sportu, připraví pro ostatní orientační branný závod.

ZŠ Hustopeče nad Bečvouse zase bude věnovat aktivitám spojeným s tradicemi Velikonoc. Výstupem projektu v ZŠ Bělotín bude multimediální encyklopedie přírody. Veřejnost se může například těšit na prezentaci prací, výrobků a zvyků typických při oslavách Velikonoc na Hustopečském zámku.

„Osobně jsem zvědav na závěrečnou konferenci k encyklopedii přírody, kde se budou prezentovat výsledky roční práce všech zapojených škol,“ zmiňuje další aktivitu ředitel ZŠ Bělotín Tomáš Navrátil. „Hlavním cílem je seznámit žáky s místními tradicemi a kulturou obou regionů,“ doplňuje ředitel ZŠ Hustopeče nad BečvouJaroslav Bečák.

Do projektu jsou zapojeni kromě žáků partnerských škol i jejich pedagogové, vedení škol a veřejnost. Během výměnných stáží získají žáci nové poznatky i zkušenosti.

Projekt se skládá z cíleně zaměřených aktivit, kde se účastníci seznamují s kulturou sousedního regionu, a tím se vzájemně obohacují o místní tradice, zvyky a obyčeje. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. Hlavním partnerem projektu je Mikroregion Hranicko.