Školní metodička prevence Alena Hlaváčová zaštiťuje tuto akci na ZŠ Šromotovo.

„Naše škola si plně uvědomuje, že bezpečné prostředí má přímý vliv na kvalitní vzdělávání a výchovu. Tímto projektem chceme upozornit na nebezpečí, které s sebou přináší informační technologie," řekla koordinátorka projektu.

„Chceme také nabídnout kontakty na specializované poradny, kde se zabývají kyberšikanou nebo podobnými problémy," pokračovala.

Žáci si tak v určených hodinách projdou webové stránky nebojsepromlu­vit.cz, kde najdou slovníček pojmů týkající se problematiky kyberšikany, příklady nevhodného a vhodného chování na internetu a hlavně aktuální odkazy na poradny a organizace zabývající se touto problematikou.

Poté se zúčastní interaktivního divadla fórum v rozsahu tří vyučovacích hodin.

„Způsob práce umožňuje divákům zasahovat do příběhu a měnit jeho směřování vlastními návrhy řešení problémových situací. Po absolvování bude vybráno asi pět dobrovolníků, kteří se zapojí do šíření myšlenky projektu mezi další žáky ve škole. Dobrovolníci budou předem proškoleni, takže budou schopni odpovědět na základní otázky," přiblížila Alena Hlaváčová.

Oslovit všechny

Žáci s učitelkou se připravují už od ledna. Samotný projekt vypukne v úterý 21. dubna právě interaktivním divadlem.

Koordinátorka si od projektu slibuje zájem ze strany dětí.

„Se Sdružením D spolupracujeme již dlouho a jejich programy jsou vždy kvalitní. S projektem se mohou zájemci seznámit prostřednictvím mé vývěsky na chodbě školy, na webových stránkách a ve školním časopise. Chceme oslovit všechny, kteří v den zahájení navštíví naši školu," uzavřela Alena Hlaváčová.

Projekt Nenávist na internet nepatří podpořil Fond pro nestátní neziskové organizace. Dále byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů Evropského hospodářského prostoru.