V konečném důsledku se však tato cifra může vyšplhat až na dvojnásobek. Město teď hledá způsob, jak udržet investici na co nejnižší možné finanční úrovni.

Novou školku se město rozhodlo zřídit s ohledem na to, že stávající kapacita předškolních zařízení je v Hranicích nedostatečná. Z několika vytipovaných možností a variant se jako nejvhodnější ukázala být Základní škola Šromotovo. Nejprve chtěli představitelé města umístit školku do podkroví této budovy, ale hasiči s tím nesouhlasili. „Také z hygienických důvodů jsme museli od tohoto záměru upustit,“ dodal starosta města Miroslav Wildner.

Poté se pozornost radnice přesunula do přízemních prostor školy.Vpřístavbě se k těmto účelům nabízel byt školníka. „Pro potřeby školky není ovšem dispozičně úplně ideální, musel by se od základů upravit,“ řekl k tomu starosta.

Jak přesně by měla být dvě oddělení nové mateřinky situována, to by mělo být zřejmé až z projektové dokumentace. „Už se na ní pracuje,“ podotkl Wildner. Co bude z dokumentace rovněž patrné, to je finanční stránka plánované investice. Zatím bylo z rozpočtu města na letošní rok vyčleněno za účelem rozšíření kapacity MŠ osm milionů korun.

Už teď je ale jisté, že to nebude cifra konečná. Na posledním zasedání městské rady padla už v této souvislosti suma dvojnásobná. „Nemůžu tuto informaci ani vyvrátit ani potvrdit,“ vyhnul se přímé odpovědi na tuto citlivou otázku starosta města Hranic.

Očekávaný nárůst původně plánované ceny způsobily především normy. Samotným zřízením školky totiž investiční akce neskončí. V její těsné blízkosti bude muset být vybudován příslušný počet parkovacích míst, dětské hřiště, upravená a bezpečná zahrada a další nutné náležitosti.

Radnice teď hledá způsob, jak je všechny splnit a přitom nepřekročit původní rozpočet o víc, než bude nutné. „Víme, že pro letošní rok máme k dispozici osm milionů. Zbytek zřejmě budeme řešit až v příštím roce,“ uzavřel starosta.

Jestli sáhne město opět do svého rozpočtu, nebo se pokusí dosáhnout na dotaci, na to prý zatím starosta odpověď nezná. Konečné rozhodnutí však bude ležet na celém zastupitelstvu.