„Nejpodstatnější součástí celé rekonstrukce byla generální oprava střechy. Ta je udělaná z folie a došlo také k celkovému zateplení. Životnost odhaduji tak na padesát nebo šedesát let," řekl starosta obce Špičky Vladimír Zamazal.

Dalším významným prvkem akce byla obnova fasády budovy, včetně nabarvení novými, veselejšími barvami. „Současně se zrealizoval i vstup do sklepní místnosti, která bude sloužit k uložení mobiliáře a dětských hraček," upřesnil starosta k hlavním úkolům prázdninové stavby.

Oprava školky ve Špičkách je u konce. Budova už má nový kabát

Zhotovitel rekonstrukce se v průběhu léta zaměřil i na statiku budovy. „Betonáž, která je součástí vstupu do spodní místnosti, by měla pomoct i statickému zajištění rohu budovy," doplnil Vladimír Zamazal.

Venkovní podoba budovy byla delší dobu v neměnném stavu a pomalu chátrala. Z hlediska tepelných úprav a vzhledu školky došlo v minulých letech jen k výměně oken.

Celkové náklady na letošní opravu činily 860 tisíc korun, z toho 430 tisíc šlo z rozpočtu Olomouckého kraje, konkrétně z Programu obnovy a rozvoje venkova. Kraj a obec Špičky tedy projekt finančně pokryly přesným dílem – padesát na padesát.

Špičky nejsou na Hranicku jedinou obcí, která letos rekonstruovala budovu nebo okolí školky. S opravou betonové plochy v areálu mateřinky začali například i v Paršovicích.