Přijel se na ni podívat předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček. Po červnových povodních totiž soukromé mateřince věnoval dvacet tisíc korun na odstranění části škod.

Vlček se byl na Hranice podívat hned první den po velké vodě. „Přiletěli jsme vrtulníkem, naložili jsme do něj zdejšího pana starostu a jak jsme tak kroužili nad městem a dívali se na tu spoušť, ptal jsem se ho, kdo byl podle něj postižen nejvíce,“ vzpomněl červnové zážitky Vlček.

Když starosta Miroslav Wildner zmínil mezi jinými i soukromou školku v Komenského ulici, která se během několika hodin ocitla pod vodou, rozhodl se předseda senátu věnovat právě jí ze svých vlastních peněz dvacet tisíc korun. „Nebylo to jen takové plácnutí do vody nebo populistické gesto,“ uvedl v pondělí Vlček. „Už několik let se například snažím dělat radost vánoční nadílkou dětem z Kojeneckého ústavu v Olomouci,“ řekl.

Do Hranic se politik přijel podívat, aby zhodnotil, jak školka darované peníze využila. „Jsem spokojen. Celé jsem si to tady prošel a měl jsem dobrý pocit z toho, že dětem nic nechybí, a že už v jejich školce není po povodni ani památky,“ vyjádřil se Vlček.

Pod vodou se v MŠ J. A. Komenskéhoocitlo v červnu celé spodní patro. Podlahy i velká část zařízení byly kompletně zničeny. „Bylo to neuvěřitelné. Nejprve mě čekal šok v podobě povodní a hned vzápětí přišlo další překvapení a sice zmíněný finanční dar od pana Vlčka,“ zavzpomínala si na červen i ředitelka mateřinky Pavla Šteffanová, která je předsedovi sněmovny za jeho čin dodnes velmi vděčná.