K zápisům do mateřinek přišlo letos v Hranicích 205 dětí. Volná kapacita bude ale v září poloviční. „Všechny čtyři městské školky nabízejí pro příští školní rok dohromady sto volných míst,“ potvrdila ředitelka MŠ Pohádka Lenka Němčáková.

Kritéria přijetí jsou podle ní stejná jako v předchozích letech. V prvé řadě je potřeba, aby mělo dítě trvalé bydliště v Hranicích. Své jisté mají pouze předškoláci, které školka musí přijmout ze zákona. Mladším dětem může k přijetí pomoci skutečnost, že již danou školku navštěvuje jeho starší sourozenec.

„Přednost před ostatními mají děti maminek, které pracují nebo vědí, že do začátku školního roku pracovat určitě začnou,“ dodala Němčáková.

V loňském roce byl zájem o volná místa ve školkách srovnatelný s rokem letošním. „Ale tím, že od nás odcházelo do škol více dětí než teď, měla každá školka v průměru o čtyři až pět volných míst více,“ podotkla Němčáková.

Rodiče mohou nedostatečnou kapacitu v Hranicích vyřešit dojížděním do školek v okolí. Ty mívají většinou opačný problém a jsou rády za každé dítě. „Funguje to tak, že dítě nějakou dobu dojíždí do některé z okolních obcí a jakmile se někde v Hranicích uvolní místo, může přestoupit,“ vysvětlila Němčáková.

S matkami, které si shánějí práci a jsou přitom závislé na přijetí dítěte do školky, prý soucítí. Na druhé straně však nesmí překročit kapacitu a tak nemůže vyhovět všem. „Dovedu se vžít do situace matky, která slíbila práci a ona ji teď musí odříct, protože nemá kam umístit dítě. Na druhé straně však doporučuji nevěšet hlavu. Čas od času se někdo přestěhuje nebo přestoupí do jiné školky a uvolní místo jinému dítěti,“ snažila se rodiče povzbudit Němčáková.

Matkám doporučila, aby v okamžiku, kdy najdou práci, tuto skutečnost ve školce oznámili a zvýšili tak svému dítě šanci na přijetí.

Podle zákona navštěvují česká předškolní zařízení hoši a dívky starší tří let. V ojedinělých případech může ředitel mateřinky rozhodnout o přijetí mladšího dítěte. Záleží však na jeho dovednostech, míře samostatnosti a schopnosti se přizpůsobit.