Výrazné kolísání počtu dětí zaznamenali v uplynulých letech v mateřských školách na Přerovsku. Zatímco ještě v devadesátých letech se mnohá zařízení z důvodu nezájmu rodičů houfně rušila, poslední roky naznačují jiný trend. Kapacita stávajících školek nestačí, a tak se musejí hledat nové prostory.

Radní v Hranicích už dokonce velký zájem ze strany rodičů přinutil vytipovat vhodné objekty, které by v případě nutnosti byly využity pro potřeby mateřských školek.

„Poslední školku jsme v Hranicích zrušili před několika lety, teď je ale situace zcela opačná. Asi tři roky zvyšujeme kvůli nárůstu počtu dětí kapacitu a hledáme řešení, jak se vyhnout přetlaku, který se dá ve školkách očekávat v příštích letech,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle prognostiků se totiž baby boom posledních let začne už za dva až tři roky promítat i do situace ve školkách. V hranických mateřinkách, jejichž zřizovatelem je město, je nyní umístěno více než 370 dětí.

„Kapacita se před třemi lety navýšila o jedenáct předškoláků. V loňském roce pak v Mateřské škole Hromůvka vzniklo celé jedno nové oddělení pro patnáct dětí,“ upřesnil Bakovský. Kvůli obavám z dalšího nárůstu proto v Hranicích už v předstihu hledají nové prostory.

„Jednou z úvah je využít volné plochy v městských budovách. Je zpracována studie, která počítá se dvěma variantami. Jednou z nich je zbudovat přístavbu k Mateřské škole Sluníčko Plynárenská, druhou pak půdní vestavba Základní školy Šromotovo. O konečné verzi ale teprve rozhodnou zastupitelé,“ poznamenal mluvčí.

Na dopady babyboomu jsou připraveni i v Přerově, kde se školky v minulých letech kvůli nedostatku dětí buď slučovaly se základními školami, nebo úplně zrušily.

Kvůli malému zájmu ze strany rodičů tak třeba zanikla školka v Žeravicích a sloučena se základní školou Pod Skalkou v Přerově musela být i mateřinka v Čekyni.

Nyní je ale situace jiná. Některé školky totiž kapacitně nepostačují a musely jim být uděleny výjimky. „Týká se to třeba Mateřské školy v Máchově nebo Kozlovské ulici, kde musel být navýšen počet dětí v jednom oddělení z původních 24 na 28,“ upřesnil Hrbek.

Město má v případě drastického zvýšení počtu předškoláků v příštích letech přichystáno volné prostory. „Mohli bychom využít třeba budovu v ulici Sokolská, kde je nyní odloučené pracoviště Základní školy Svisle,“ nastínil jednu z možností Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

Na nedostatek zájmu ze strany rodičů si nemohou stěžovat v Lipníku. „Mateřské školy Na Zelince, Zahradní i Hranická jsou plné. Pokud bude v příštích letech dětí i nadále přibývat, budeme to muset operativně řešit a nalézt pro děti vhodné prostory,“ konstatovala mluvčí lipnické radnice Magdalena Gladišová.

Právě kvůli přeplněnosti městských školek dávají nyní mnozí rodiče přednost venkovským. „Máme u nás přihlášené nejen předškoláky z okolních obcí jako jsou Čechy, Líšná a Lipová, ale jezdí k nám i děti z Přerova,“ potvrdila učitelka ze Základní a mateřské školy v Domaželicích Yvona Pírková.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika