Město jim sice vloni schválilo koncepci na modernizaci informačních technologií, ale finančně ji teď podpořilo jen z padesáti procent. Druhou polovinu peněz si budou muset školy obstarat samy.

Projekt financování počítačových technologií byl školami předložen a městem schválen vloni na jaře. „Jeho podstatou byl nákup multimediálních a počítačových prostředků na podporu výuky,“ vysvětlil autor projektu Petr Drábek, který vyučuje výpočetní techniku na ZŠ Šromotovo.

Pod koncepcí byly však podepsány i ZŠ 1. máje, ZŠ Struhlovsko a ZŠ Drahotuše. Modernizace byla rozplánována do pěti let, počínaje rokem letošním. Její celková cena měla dosáhnout bezmála dvanácti milionů korun. Na letošní rok počítaly tedy školy s částkou ve výši 2,5 milionu.

V prosinci však zastupitelé schválili uvolnit z rozpočtu jen polovinu, tedy milion a čtvrt. „Namísto předpokládaných 663 tisíc dostaneme od města jen 331 tisíc korun, což je částka, která nám v plné výši pokryje pouze běžnou údržbu a provoz internetu. Na plánovaný nákup nových monitorů už nám to nevyjde,“ posteskla si ředitelka ZŠ 1. máje Alena Šťastná. „Mrzí nás to, protože u těch stávajících monitorů se žákům brzy začne kazit zrak,“ dodala.

Škola se teď bude snažit oslovit sponzory, aby dostála svým plánům a mohla modernizaci úspěšně dotáhnout do konce.

Zklamání panuje i na ZŠ Šromotovo. „Byl jsem v červnu osobně u toho, když zastupitelé můj projekt schválili. Proto nechápu, proč své rozhodnutí koncem roku změnili. Celou koncepci tím nabourali,“ kroutí hlavou Petr Drábek.

Spolu s vedením školy teď usilovně přemýšlí o tom, na co budou schválené peníze města využity a co bude muset ZŠ Šromotovo oželet.

Na městském úřadě zklamání škol očekávali. „Ředitelé počítali s tím, že jim město koncepci zaplatí v plné výši. To jim ale nikdo nikdy neslíbil. V červnu byl schválen pouze projekt a nikoliv způsob jeho financování,“ uvedl tiskový mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

„Po prosincové schůzi zastupitelů jsme všechny čtyři školy oslovili a doporučili jim, aby si požádali o grant ze Strukturálních fondů Evropské unie,“ naznačila možné řešení vzniklého problému Marta Pavelková z odboru školství MěÚ Hranice.

Autor projektu se však s touto radou neztotožňuje. „I když o tento grant požádáme a bude nám schválen, neuvidíme z něj peníze dřív než v listopadu nebo v prosinci,“ namítl Drábek. I on vidí jedinou šanci ve sponzorech. „Snad budou mít pro náš problém pochopení,“ vyjádřil svou naději.

Kateřina Kapková