Ministerstvo školství totiž dalo před několika dny zelenou dlouho odkládaným státním maturitám, a tak kantoři i maturanti musí měnit pravidla, na která byli po léta zvyklí.

„Jsem ráda, že jsem odmaturovala ještě podle zaběhnutého systému,“ komentovala změny čerstvá absolventka Klára Mičunková z Černotína.

Naopak student Zdeněk Mašlaň z Hranic, který po prázdninách nastoupí do 4. ročníku, se na státní maturity těší.

„Jsem za ně vcelku rád. Myslím si, že gympl je na to připraven. Více problémů budou mít určitě studenti průmyslovky a jiných škol,“ řekl Mašlaň.

Na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci se chystají na říjnovou generálku nových zkoušek z dospělosti. Rozhodnutí ministerstva nutí školu „překopat“ zaběhnuté plány.

„Uvidíme, jak dopadne generálka. Státní maturity jsou koncipované hlavně pro gymnázia a nepostihují dostatečně odbornost, která je na našem tipu škol velmi důležitá. Pro nás to momentálně znamená, že musíme snížit hodinové dotace odborných předmětů a naopak posílit matematiku a jazyky,“ popsala aktuální přípravy na maturitní dění ředitelka školy Martina Zahnášová.

„Je zajímavé, že tento systém maturit se u nás zavádí v době, kdy se od něj v zahraničí většinou upouští,“ poznamenala Zahnášová.

Nepříliš dobře zvládnutá školení

Oslovení pedagogové středních škol se shodují v tom, že přípravy na maturitu zvládnou. Systém má však podle nich některé dosti výrazné slabiny. Už přípravná školení, která kvůli novým maturitám v uplynulém školním roce absolvovali, mnohdy postrádala patřičnou profesionalitu.

„Reakce na naše dotazy či podněty byly většinou obecné, konkrétní záležitosti nebyli lektoři často schopní vůbec zodpovědět. S kolegy jsme se shodli, že například objektivita při posuzování strukturované písemné práce je dosti sporná. V jejich hodnocení jsme se lišili v rozpětí až deseti z celkového počtu čtyřiadvaceti bodů,“ popsal svou zkušenost se zaškolováním Tomáš David, vedoucí jazykové sekce Obchodní akademie v Prostějově.

Ani větší nestrannost při ústních zkouškách, kterou měla státní maturita přinést a jež měla přispět k uplatňování stejného metru v různých školách, prý nový systém nezaručuje.

„Zkoušející a přísedící budou i nadále pocházet z jedné školy. Kantoři své žáky dobře znají a vědí, jakou mají úroveň. Tomu logicky přizpůsobí i zkoušení. Na tom nové maturity nic nezmění. Vysloveně objektivní přístup by mohla mít jen komise, která by pocházela odjinud,“ míní pedagog.

Jazykové hodnocení podle tabulky

Během maturitní jazykové zkoušky z jazyka budou přísedící nově hodnotit výkony žáka v kolonkách předem daných tabulek, v nichž budou posuzovat mluvený projev, výslovnost či gramatickou správnost maturantova projevu.

„Tabulky jsou velmi podrobné, což například pro nás nepředstavuje velký problém, podobná hodnocení jsme si dělali i doposud. Podle informací, které zazněly na školeních, však členové komise budou muset po skončení zkoušky v maximálně pěti minutách celkově zhodnotit výkon žáka. Podle zkušeností, které mám, je tato doba na kvalitní zhodnocení příliš krátká,“ upozornil na další možná úskalí nového způsobu zkoušení David.

Ministerstvo školství plánuje, že v budoucnu mohla vyšší úroveň státních maturit nahradit přijímací zkoušky na Vysoké školy. Co na to univerzita?

„To, že konečně bude srovnatelná státní zkouška, rozhodně vítám. Dovedu si představit, že by zkoušky alespoň částečně nahradily přijímací zkoušky, ale pouze v některých oborech. Zkouška se tedy může v některých případech stát určitým podkladem. V žádném případě ale nepředpokládám, že by univerzita v nejbližších dvou letech automaticky akceptovala státní maturity namísto přijímacích zkoušek,“ uvedl rektor Univerzity Palackého v Olomouci Miroslav Mašláň.