Cestou povídání a ukázek jdou na Základní škole Šromotovo. S dětmi zde na hodinách mluví učitelé, kteří je učí, jak se kdy mají zachovat.

„Nechci situaci podceňovat, ale nemyslím si, že by šlo o nějaký celorepublikový problém, jak máme možnost slyšet z médií,“ řekl ředitel školy Radomír Habermann. U jeho školy nezaznamenal žádný podobný případ, přesto přichází se zajímavým dovětkem.

„Vím, že u jedné ze škol v okolí k podobnému případu došlo. Konkrétní ale nebudu,“ dodal neurčitě Radomír Habermann.

Větší dozor a besedy

I na ostatních školách kladou velký důraz na informovanost a prevenci.

„Zareagovali jsme okamžitě. Dokonce si myslím, že ještě dřív, než se vše objevilo v televizi,“ řekla ředitelka Základní školy 1. máje v Hranicích Alena Šťastná.

Na škole zvýšili dozor učitelů a zejména zabezpečili vstupy do budovy. Vedení školy kontaktovalo rodiče, aby jim poradilo, jak na děti působit. Sami učitelé vedli několik besed, kde děti na nebezpečí upozorňovali a radili, jak se zachovat.

Nabízel jí někdo "bonbóny"?

Původně paní ředitelka tvrdila, že žádný podobný případ nezaznamenali, nakonec ale přiznala, že už na škole něco bylo.

„Jedna dívenka přišla s tím, že ji před školou někdo nabízel bonbony. Je otázkou, zda se něco opravdu stalo, nebo si holčička vše vymyslela, aby na sebe upozornila,“ poznamenal Alena Šťastná.

Právě velká fantazie dětí a snaha být zajímavý za každou cenu může být za některým oznámením. Vzhledem k informacím ze základních škol 1. máje a Šromotovo vychází zvláštně prohlášení policejní mluvčí.

„V oblasti Hranicka jsem žádné podobné případy nezaznamenali,“ prohlásila mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.

Na prevenci a spoustu informací spoléhají i na další hranické základní škole.

„Hned jak se vše objevilo v médiích, uspořádali třídní učitelé hodinu, na které děti informovali o možném nebezpečí,“ prohlásila Lenka Šatánková, zástupkyně ředitele Základní školy Struhlovsko. Podle jejího vyjádření škola zatím žádný podobný případ nezaznamenala.

Cestou modelových situací

Formou osvěty a třeba i modelových situací jdou i na další škole. V Drahotuších podávají informace v rámci výuky i kroužků.

„Děti nejen informujeme, ale i učíme, jak se v určitých situacích zachovat,“ uvedla ředitelka školy Dagmar Pospíšilová. Právě zde využívají v rámci kroužků i nejrůznější modelové situace, které mohou děti v podobných případech potkat.

Nezbývá věřit, že množství informací pomůže malým dětem, aby se případným útokům vyhnulo, případně ubránilo. Potom by taková osvěta měla opravdu smysl. (zem)