Přerovští ornitologové teprve začátkem tohoto týdne zaznamenali první hejna skřivanů polních. Ti se přitom u nás objevují obvykle už v druhé polovině února.

„Dalším jarním druhem, který k nám dorazil ze svých zimovišť v jižní Evropě, je špaček obecný. Menší hejnka se již objevila i v zahradách obcí a měst, kde hnízdí v dutinách stromů a ptačích budkách. V těchto dnech jsme zaznamenali také přílet prvních konipasů bílých, holubů hřivnáčů a čejek chocholatých,“ informoval Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Zima však ještě zcela neskončila, a proto u nás ještě zůstávají zimující hejna havranů a kavek. „Na plodech jmelí je možné doposud pozorovat také brkoslavy severní, kvíčaly a drozdy brávníky. Na řekách u nás stále ještě zimují i morčáci velcí, rackové bouřní a bělohlaví,“ dodal Šafránek.

V tomto týdnu se začaly přes střední Moravu vracet na svá severská hnízdiště také husy běločelé a polní. „Nad městy je možné i v této době zahlédnout jejich spořádané klíny a zaslechnout jejich kejhání,“ upozornil Šafránek.

V současné době však nelení ani naši stálí ptáci. „Již za tmy je možné ráno zaslechnout zpívající kosy černé a přes den intenzivně zpívají sýkory a zvonci. Na řekách ve městech také intenzivně tokají kachny divoké,“ upřesnil Šafránek.

Ornitologové však připomínají, že zima ještě neskončila, a proto není ještě důvod přestat s přikrmováním ptáků na krmítkách. „Nastal ale nejvyšší čas pro vyčištění ptačích budek v zahradách, pokud jste to ještě nestihli udělat v zimě. V nejbližších dnech si totiž začnou ptáci hledat nejvhodnější místa k zahnízdění,“ zdůraznil na závěr Šafránek.