"Gympl"

Například na hranickém gymnáziu letos přijali do prvního ročníku šestiletého studia třicet jedna žáků, v rámci čtyřletého studia nastoupilo devatenáct nových studentů.

„Z rozhodnutí zřizovatele přijímáme každoročně o jednu třídu méně. Proto se počet studentů na naší škole snižuje. Vliv na to samozřejmě mají také slabší populační ročníky," potvrdil ředitel gymnázia Radovan Langer.

Přestože gymnázium obecně platí za výběrovou školu, obtížnost přijímacích zkoušek se prý na počtu nově přijatých studentů neprojevila.

„Všichni, kteří se přijímacího řízení zúčastnili, nastaveným podmínkám vyhověli. Nepřijaté uchazeče o studium jsme nevzali pouze z kapacitních důvodů," dodal ředitel s tím, že celkem na gymnáziu v současnosti studuje 355 žáků.

"Lesárna"

Prakticky stejné množství studentů je v současnosti také na Střední lesnické škole v Hranicích, do které v právě začínajícím školním roce chodí celkem 357 studentů. Povolená kapacita školy (360) je tak prakticky naplněná.

Na „lesárnu" se ale ve srovnání s jinými středními školami ve městě hlásí nejen žáci z blízkého okolí, ale i z mnohem širší oblasti. „Jsme jediná škola tohoto typu na Moravě, což je naše výhoda. Přijali jsme i uchazeče z Pardubického kraje," zmínil ředitel Miroslav Kutý. V porovnání s loňským školním rokem má Střední lesnická škola v Hranicích letos sice více studentů, oproti předcházejícím letům jich je ale naopak méně.

"Průmyslovka"

Také na Střední průmyslové škole v Hranicích je o deset studujících žáků méně než vloni, přesto vedení školy považuje současný stav za úspěch.

„V současnosti máme celkem čtyři sta osmdesát tři žáků, i když ten počet se ještě mírně může změnit. Oproti jiným technickým školám je to ale velice dobré číslo. Důvodů, které k tomu vedou, je více. Může to být širokou škálou nabízených oborů nebo třeba širším uplatněním a úzkou spoluprací s místními firmami," uvedla ředitelka školy Drahomíra Drašnerová.

"Zdravka"

Podle ředitele Střední zdravotní školy v Hranicích Karla Ančince se slabší populační ročníky projevily hlavně v počtu podaných přihlášek, kterých bylo ve srovnání s minulým rokem méně. „Letos jsme ale přijali šedesát dětí a z hlediska celkového počtu studentů jsme zůstali prakticky na stejném čísle jako loni," řekl s tím, že od tohoto měsíce školu navštěvuje 226 studentů.

Nebýt nově otevřeného oboru, výrazný úbytek žáků by jistě pocítili na Soukromé střední odborné škole v Hranicích.

„Díky novému oboru ale zůstal počet žáků přibližně na stejné hodnotě," potvrdil zástupce ředitele školy Dalibor Šimko. Podle jeho informací je na této škole v současnosti 229 studentů, z nichž 73 studuje v prvním ročníku.

Problém s nízkými počty žáků v posledních letech trápí i základní školy v Hranicích. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu ve městě momentálně považuje tuto problematiku, stejně jako nerovnoměrné rozmístění základních škol za jednu z nejslabších stránek v oblasti školství.

Kolik studentů letos studuje v hranických středních školách?

• Gymnázium Hranice: 355 studentů
• Střední lesnická škola v Hranicích: 357 studentů
• Střední průmyslová škola Hranice: 483 žáků
• Soukromá střední odborná škola Hranice: 229 studentů
• Střední zdravotní škola Hranice: 226 studentů