Nové zařízení se nachází v areálu Ornitologické stanice (ORNIS). Jeho stavba začala letos v dubnu a náklady se vyšplhaly zhruba na 500 tisíc korun.

„Záchranná stanice se skládá ze čtyř voliér, skladu krmiva a ošetřovny. Je určena pro dočasné umístění živočichů, kteří se budou schopni po zotavení vrátit zpět do přírody. Pokud si zranění vyžádá delší léčbu nebo trvalý pobyt v zajetí, předáme živočicha specializovanému zařízení v Němčicích nad Hanou,“ vysvětlil vedoucí ORNIS Zdeněk Vermouzek.

Podle jeho slov až dosud takové zařízení ve městě scházelo. „Často se na nás totiž všímaví lidé obracejí s tím, že někde spatřili zraněné živočichy, nebo nám je dokonce osobně nosí,“ doplnil Vermouzek.

Na stavbu záchranné stanice, která vznikla na místě několik let nevyužívaného skleníku, přispělo největší částkou, která činila 400 tisíc korun, město Přerov.

„Další významný příspěvek pochází ze soukromých zdrojů, a o to víc si ho vážím. Jedná se o osobní dar pana Františka Komárka, který na stavbu stanice věnoval 100 tisíc korun, a ostatní prostředky tvořily dary od soukromých firem,“ informoval Vermouzek.

Vedle záchranné stanice pro zraněné živočichy byla v neděli také slavnostně zpřístupněna Ptačí zahrada Františka Gintera. „Venkovní expozici ochrany ptactva plánujeme v budoucnu rozšířit o výukový altán a také pozorovatelnu u vody,“ vysvětlil Zdeněk Vermouzek.

Právě na letošek připadá šedesát let od založení Ornitologické stanice v Přerově. Největší zásluhu na otevření tohoto zařízení měl přerovský učitel a ochránce přírody František Ginter, po němž je nazvaná nově vybudovaná Ptačí zahrada.