Nezávislí plánovali změnit parkovací systém

Mezi priority Nezávislých patřila podpora malého a středního podnikání, vytváření nových pracovních příležitostí, bytová výstavba, dokončení sportovního areálu, zachování hranické nemocnice a změna parkovacího systému. V jejich zájmu bylo také zvýšit ve městě počet předškolních zařízení. Místním částem chtěli Nezávislí umožnit samostatné rozhodování o financích a dalším jejich cílem bylo zřízení azylových bytů pro matky s dětmi.

ODS slibovala multifunkční průmyslovou zónu

Také občanští demokraté hlásali před čtyřmi lety podporu malého a středního podnikání v připravované multifunkční průmyslové zóně, jak tehdy ve svém programu uváděli. Stejně tak se slibovali zaměřit na opravy cest a chodníků a budování cyklostezek. Prioritou pro ně byla lávka mezi Hromůvkou a Kauflandem. Slibovali také častější úklid cest, rozvoj sportovního a kulturního vyžití, získání dotací na regeneraci sídlišť, investice do místních částí a lepší dostupnost zdravotní péče.

Příjemné Hranice chtěly zřídit mladým klubovny

Vznik nové mateřské školky, podporu občanských sdružení a organizací, pracujících s dětmi, zprůjezdnění centra města pro cyklisty, rozvoj cyklostezek, spuštění kulturního klubu, vybudování multifunkčního parku u letního kina. Takové body se objevily v programu Příjemných Hranic. Mladým slibovali na sídlištích klubovny a všem sídlištím každoroční finanční částku na jejich zvelebování, v závislosti na počtu obyvatel.

Hranice 2000 hlásaly obnovu městského parku

Hnutí Hranice 2000 se chtělo zasadit o to, aby politika byla službou veřejnosti. Chtělo snížit ve městě prašnost, rozšířit zeleň a obnovit park Československých legií. Velkou naději vkládalo tehdy hnutí do získání kasáren Jaslo, kde by mohl vzniknout nový průmyslový areál. Hodně si slibovalo i od další průmyslové zóny v ulici Potštátské. Dalším bodem jeho volebního programu bylo zklidnění dopravy, rozvoj cyklostezek a rozšiřování parkovišť na sídlištích.

ČSSD měla v plánu stavět další domy a byty

Sociální demokraté chtěli také podporovat malé a střední podnikání. Mysleli, že bude dokončena průmyslová zóna Potštátská a připravena lokalita pro výstavbu rodinných domků a startovacích bytů pro mladé. Chtěli se také zasadit o úpravu komunikací a změnu parkovacího systému. Plánovali dořešit dálniční přivaděč, plynofikaci města a jeho místních částí. Rekonstrukce městského parku se v jejich programu objevila také.

Strana zelených a KDU-ČSL si přáli křižovatky

Životní prostředí bylo podle očekávání prioritou Strany zelených a stejně tak se na něj chtěli zaměřit i kandidáti za KDU-ČSL, kteří šli do volebního boje spolu s ní. Koalice chtěla prosadit vybudování světelné signalizace na křižovatkách v ulicích Československé armády a náměstí 8. května. Jejich dalším záměrem bylo snížení rychlosti na hlavních tazích městem a rovněž se chtěli zasadit o rozšíření parkovišť na sídlištích. K dalším jejich cílům patřily podpora bytové výstavby, dialog s etnickými menšinami, vznik nového kulturního zařízení a lepší komunikace radnice s občany.

Právo a spravedlnost mínily snížit prašnost

Hnutí Právo a spravedlnost mělo v úmyslu rozšířit ve městě zeleň a snížit prašnost, opravit chodníky a cesty a zasadit se o změnu parkovacího systému. Chtělo zlepšit komunikaci mezi radnicí a místními podnikateli, zaměřit se na budování sportovních areálů a zkvalitnění grantového systému. Slibovalo zajistit investice pro mateřské i základní školy, podporovat zdravotní a sociální oblast.

KSČM snila o výstavbě zimního stadionu

Na jednom z prvních míst volebního programu měla KSČM před čtyřmi lety rozvoj demokracie a prosazování zájmů občanů. Stejně tak chtěli komunisté dbát na průhlednost výběrových řízení a posílit kontrolu hospodaření města. K jejich cílům patřily zpracování studie na využití kasáren Jaslo a podpora bytové výstavby. Dále slibovali přechod ze sídliště Hromůvka ke Kauflandu, podporu výstavby zimního stadionu a lezecké stěny u letního kina.