S myšlenkou na integraci těchto městských příspěvkových organizací přišel letos vzniklý řešitelský tým, který ji zapracoval do Programu rozvoje kultury v následujících šesti letech.

V čem nastane největší změna?

Samostatné subjekty se od prvního ledna transformují do jednotlivých středisek a vytvoří jednotnou příspěvkovou organizaci.

Současné ředitelky budou působit ve funkci vedoucích nových středisek a na místo ředitele budoucí organizace se vyhlásí výběrové řízení.

Ředitelky mají výhrady

Názory na integraci, kterou zastupitelé schválili pouhými třinácti hlasy, rozhodně nejsou jednotné.

Obavy z ní má například ředitelka Městského muzea a galerie Hana Svobodová.

„V předloženém dokumentu v souvislosti s integrací stojí, že dojde ke změně fungování stávajících příspěvkových organizací a v pravomoci nového ředitele bude také reorganizace pracovních pozic. Našla jsem tam také informaci, že může dojít ke zrušení některého místa a může vzniknout místo jiné. My jsme ale byli informováni o něčem jiném," řekla Hana Svobodová s tím, že pokud mají zůstat dosavadní činnosti beze změny, pak integrace není nutná.

Myšlenka spojení tří subjektů do jednoho vzbudila rozpaky také u ředitelky hranické knihovny Marie Jemelkové.

„Vím, že v Hranicích už proběhlo několik pokusů sloučit tyto organizace, ale můj názor na to je stále stejný. Nepovažuji to za dobrý nápad, je s tím spojena spousta rizik. Administrativa se podle mě zjednoduší vůči radě města nebo zřizovateli, ale uvnitř naroste administrativa nového ředitele a budou zapotřebí náklady na jeho zázemí," sdělila ředitelka.

Více peněz z městské kasy

Integrace má podle řešitelského týmu, ve kterém zasedá zastupitel Vladimír Juračka (Hranice 2000), místostarostka Pavla Tvrdoňová (Změna pro Hranice), Miroslav Raindl mladší a zástupce ředitele ZUŠ Hranice Rostislav Plachý, přinést na činnost organizací další finanční prostředky z městské pokladny.

Návrh mluví o 900 tisících korun na rok 2015, vše ale musí ještě schválit zastupitelé města.

„Integrace vychází z té koncepce Programu rozvoje kultury. Ředitel by měl rozvíjet tato zařízení. Zjišťovali jsme, jestli taková zařízení existují v jiných městech. I jinde to takto funguje, problém v tom není. Každé zařízení bude mít působnost takovou, jakou ji má nyní," řekla místostarostka Tvrdoňová.

Také podle ředitelky Městského kulturního zařízení Heleny Votavové je integrace jediný způsob, jak dosáhnout na navýšení příspěvků dotřčeným organizacím.

„Peníze na činnost organizací zatím stále klesají. Pokud se podaří získat další prostředky, určitě to bude dobře," uvedla ředitelka MKZ Helena Votavová.

V Hranicích se nejedná o první pokus sloučit doposud tři samostatně fungující městské kulturní subjekty.

V minulých letech se stejný pokus objevil hned dvakrát, až nyní ale návrh zastupitele přesvědčil.

Kromě rady a zastupitelstva města program s integrací schválila i komise pro kulturu.