Počátky působení jednotky civilně-vojenské spolupráce (CIMIC) spadají do roku 1998. Později, v roce 2001, vzniklo středisko CIMIC v posádce Tábor.

„Od této doby prošlo několika reorganizacemi a několikrát si i přestěhovalo. V současné době je 103. středisko CIMIC/PSYOPS umístěno v posádce Lipník nad Bečvou,“ informovala mluvčí střediska Martina Hušková

Jednotky střediska jsou prioritně určeny k plnění úkolů civilně-vojenské spolupráce a vedení psychologických operací v zahraničí. „Monitorují situaci v oblasti své působnosti a podporují její rekonstrukci. Kromě toho se podílejí na propagaci činnosti a provádění informačních kampaní pro místní obyvatele,“ vysvětlila Hušková. Podle jejích slov, specialisté střediska plnili od svého vzniku úkoly v zahraničních operacích v Iráku, Bosně, Kosovu a Afghánistánu v provincii Fayzabád.

„V současné době se středisko zaměřuje na působení v provinčním rekonstrukčním týmu (PRT) v afghánské provincii Lógar,“ dodala Hušková

Činnost příslušníků 103. střediska CIMIC/PSYOPS pracujících na území České republiky i v zahraničních operacích je navíc úzce spojena s humanitárními organizacemi. Nejdelší dobu trvá spolupráce s dětským hnutím Stonožka. „Díky její zakladatelce a ředitelce, paní Běle Gran Jensen, se podařilo předat humanitární dary desítkám škol, nemocnicím, starostům obcí a v neposlední řadě lidem v nouzi na území Kosova i Afghánistánu,“ sdělila Hušková. Do spolupráce s tímto hnutím se zapojily i děti z Přerovska. Žáci z drahotušské školy například sbírkou pomohli dětem z Kosova.

Příslušníci 103. střediska CIMIC/PSYOPS pravidelně prezentují svou činnost v zahraničních operacích a vedou besedy na veřejnosti. Prezentace o činnosti 103. střediska CIMIC/PSYOPS v zahraničních operacích probíhají na základních, středních a vysokých školách, na krajských a městských úřadech.

V rámci oslav bude probíhat putovní výstava fotografií dokumentujících působení specialistů CIMIC a PSYOPS. Mobilní tým 103. střediska CIMIC/PSYOPS navštíví v týdnu od 17. do 21. října 2011 Brno a Vyškov. „Od 24. do 27. října si lze výstavu prohlédnout v Olomouci a Moravské Třebové,“ podotkla mluvčí střediska. V týdnu od 31. října do 4. listopadu bude mobilní tým působit v Praze a v Komorním Hrádku.

Podrobnější informace o činnosti střediska lze najít na www.103cp.army.cz. (jen)