Slučování se má týkat i technického učiliště Kouřilkova a stavebního učiliště Bří Hovůrkových, a také dvou zájmových organizací – Domu dětí a mládeže (DDM) Atlas a Biologické stanice (BIOS).

Zatímco však sjednocení pedagogické školy a gymnázia vyvolalo ve městě rozruch, ostatní zařízení přijala sloučení bez emocí. „O navrhovaném sloučení budou rozhodovat zastupitelé kraje na svém zasedání, které se koná 10. prosince,“ uvedl vedoucí odboru školství kraje Miroslav Gajdůšek s tím, že v případě schválení tohoto záměru dojde ke sloučení učilišť i zájmových organizací k 1. lednu 2008.

Podle něj sloučená zařízení budou od nového roku vystupovat pod jinými názvy, ale jinak by se změna neměla žáků, kteří tato zařízení navštěvují, žádným způsobem dotknout. „Půjde jen o změnu v organizační struktuře,“ doplnil Gajdůšek.

Vedení učilišť i zájmových organizací tuto změnu sice nevítá s nadšením, ale ani si na ni nijak výrazně nestěžuje. „Dalo se s tím počítat. Proto jsme na to byli trochu připraveni a tento záměr tak nevyvolal žádné negativní reakce ze strany pedagogů, žáků ani jejich rodičů,“ řekl například ředitel střední odborné školy a učiliště s technickým zaměřením František Šobr.

Zatímco však obě učiliště spojuje krátká vzdálenost, zájmové organizace DDM Atlas a Biologickou stanici od sebe odděluje takřka čtyřkilometrová cesta.

„A právě tato větší vzdálenost mezi námi by mohla v budoucnu přinést komplikace při řešení organizačních záležitostí,“ vyjádřil své obavy ředitel Biologické stanice Ivo Růžička.

Pokud krajští zastupitelé sloučení učilišť a zájmových organizací schválí, bude vypsáno výběrové řízení pouze na nového ředitele DDM Atlas a BIOS. Nyní má každá z organizací svého ředitele.

„Na ředitele sloučených učilišť se konkurz vypisovat nebude, protože ředitele má v současné době jen učiliště technické, a ten by byl také pověřen řízením obou sloučených učilišť,“ doplnil Gajdůšek.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Kraj nezměnil svůj názor na sloučení škol

 

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika