Inverzní počasí, při kterém je na horách slunečno a jasno, zatímco v nížinách zataženo, je pro Přerov v zimě typické. Podle pracovníků odboru životního prostředí ale zatím situace není kritická a hodnoty škodlivin v ovzduší nijak výrazně nepřekročily povolené limity.

„Prašný aerosol je to, co Přerovany v zimě sužuje,“ uvedl pracovník odboru životního prostředí magistrátu Jan Zona. Podle jeho slov vznikají tyto škodliviny v důsledku dopravní situace ve městě a na jejich koncentraci má vliv i průmyslová výroba.

„Hodnoty se začaly zvyšovat už v neděli večer a v pondělí kolem čtvrté hodiny ráno bylo naměřeno 87 mikrogramů na kubický metr. Denní povolený limit je přitom 50 mikrogramů.V poledne dosáhly hodnoty svého maxima 138 mikrogramů,“ sdělil Zona.

Po poledni se ale koncentrace imisí začaly prudce snižovat až na hodnotu 40 mikrogramů a zhruba kolem 14 hodiny se mlžný opar nad Přerovem rozplynul.

Ke zlepšení pomohl vítr

Situaci směrem k lepšímu zřejmě ovlivnil čerstvý jižní vítr. V průběhu letošní zimy podle pracovníků odboru životního prostředí nehrozí, že by se zopakovala situace, ke které došlo zhruba před deseti lety.

„Tehdy dosáhly hodnoty asi 400 mikrogramů na kubický metr a vyhlašovali jsme dokonce vznik smogu,“ zavzpomínal Zona.

Pro případ déletrvajících zvýšených imisních hodnot má město Přerov zpracován vnitřní předpis, který stanovuje, jakým způsobem mají být o zhoršení rozptylových podmínek informováni obyvatelé.

Taková situace však zatím nehrozí. Hodinový průměr imisních koncentrací byl naměřen na monitorovací stanici ovzduší, která je umístěna u kina Hvězda v Přerově.

Lidem hrozí újma na zdraví

Inverzní počasí může mít podle lékařů negativní vliv na zdravotní stav u chronicky nemocných pacientů, kardiaků nebo astmatiků. „Kromě lidí s chronickým onemocněním ale patří k ohroženým skupinám také malé děti,“ uvedla jedna z přerovských lékařek.

Zdravotníci proto radí, že by lidé při výrazném zhoršení rozptylových podmínek měli omezit fyzickou aktivitu a pohyb venku. Při větší koncentraci škodlivin se dokonce doporučuje nevycházet z domu.

Inverzní počasí netrápí jen obyvatele Přerova, ale potýkali se s ním včera i v jiných větších městech v republice. „Třeba v Ostravě byly naměřeny až dvakrát vyšší hodnoty prašného aerosolu než v Přerově.

Podobně zhoršená situace je také v Praze, severních Čechách a v dalších velkých městech,“ uzavřel Zona. V Hranicích byla v pondělísituace o něco lepší, i zde však byly ráno kvůli inverzi ulice zahaleny mlhou.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika