Vlivem zlepšení rozptylových podmínek totiž poklesly koncentrace znečišťujících látek v ovzduší.

„Jakmile jsme zprávu o smogové situaci v Hranicích obdrželi, informovali jsme o ní obyvatele města na webových stránkách. Je tam k dispozici i aplikace, díky které mohou lidé sledovat, jak to s ovzduším ve městě vypadá," sdělil tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Po vyhlášení smogové situace samospráva varovala jak řidiče, tak i obyvatele města.

Apel se týkal například topení. Během smogu by lidé měli místo tuhých paliv raději upřednostnit topení plynem.

Zejména starším a nemocným lidem se doporučuje omezení a zkrácení venkovních procházek. Pro přemístění na kratší vzdálenosti se vzhledem ke špatnému ovzduší nabízí spíše hromadná doprava než doprava autem.

„Hranice leží v oblasti Moravské brány, která je výrazně ovlivněná dálkovým přesunem znečišťujících částic z Ostravska. Na ovzduší se samozřejmě mohou částečně podílet i místní zdroje," upozornil Petr Bakovský.

Radnice ve spolupráci s Národním dopravním informačním centrem Ředitelství silnic a dálnic nechalo opět vyvěsit heslovitý text na informačních tabulích dálnice D1 před sjezdy na Hranice. Text řidiče během vyhlášené smogové situace nabádá k omezenému průjezdu přes město. (pm)

Co je to smog?Smogem nazýváme chemické znečištění atmosféry, způsobené lidskou činností. Jeho název pochází z anglického spojení slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev,
během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou pro zdraví škodlivé. V původním významu se jako smog označovala mlha, znečištěná kouřem. V současné době se však jako smog označuje obecně silné znečištění ovzduší.
Zdroj: MěÚ Hranice