Podle údajů Českého hydrometeorolo­gického ústavu ve středu mírně vzrostlo množství smogu v Bělotíně.

Na žádné ze stanic v kraji už ale není dvojnásobně překročena povolená hodnota.

Aktuální stavBělotín
Přerov 

„V Bělotíně průměrná denní koncentrace prachu v ovzduší vzrostla z úterních 64 mikrogramů na 76 mikrogramů. V Přerově v pondělí ráno přístroje zaznamenaly koncentraci prachu 74 mikrogramů na metr krychlový. Stejný údaj vykázaly i v úterý ráno," informoval Český hydrometeorologic­ký ústav.

Přitom povolený denní limit je 50 mikrogramů prachových částic na metr krychlový.

Na výskyt smogové situace v oblasti Hranic upozornilo už minulý pátek aktuálně i město.

„Upozornění na výskyt smogové situace je vyhlášeno z důvodu překročení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší," oznámil mluvčí Petra Bakovský na webových stránkách města již dopoledne.

Omezte jízdu auty

Právě chronicky nemocní by si měli dávat zvýšený pozor na pohyb venku, pokud možno nevycházet ven a omezit větrání. Totéž ale platí i pro nemocné seniory nebo malé děti.

„Doporučujeme omezit vycházky dotčených cílových skupin, zvláště v ranních hodinách. Lidé by měli omezit zvýšené fyzické zatížení ve venkovním prostředí při práci a sportu, měly by posílit imunitu organismu – přísun vitamínů a také omezit větrání, větrat pouze krátce a intenzivně," informovala referentka oddělení životního prostředí v Hranicích Lenka Benešová, která je zároveň připravena v provozní době městského úřadu podávat zájemcům veškeré informace.

Při nastalé smogové situaci je vhodné omezit vlastní produkci emisí.

"Proto žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10. Při nastalé smogové situaci je vhodné omezit vlastní produkci emisí. Proto žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10," doplnil Petr Bakovský.

Lidé by měli i nadále omezit pohyb venku a zdržet se fyzické námahy.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách Českého hydrometeorologic­kého ústavu.