Sochařská práce stojící v blízkosti bývalé piaristické koleje na ulici Bratrská byla restaurována téměř pět měsíců.

„Celkové náklady se vyšplhaly skoro na sto šedesát tisíc korun,” řekla Zuzana Dlesková z Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Lipník nad Bečvou.

Městu se podle ní na tyto práce podařilo získat dotaci.

„Dotaci jsme získali z ministerstva kultury, přesněji z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace činila sto padesát tisíc korun. Zbylé prostředky jsme zaplatili z rozpočtu města,“ dodala Dlesková.

Restaurátorské práce prováděl akademický sochař René Tikal, se kterým už mají v Lipníku poměrně bohaté zkušenosti.

„V dřívějších letech již pro naše město restauroval sochu sv. Jana Nepomuckého u Bečvy, sochu sv. Šebestiána v Komenského sadech, Mariánský sloup na náměstí T. G. Masaryka a v nedávné době také opravu pomníku Martina Zeberského na městském hřbitově,” doplňuje úspěšnou spolupráci se sochařem Hana Švrčková, referentka památkové péče lipenského úřadu.

Socha světce, která je vyrobena z jemnozrnného pískovce, byla naposledy restaurována, před patnácti lety. Provedením těchto prací by se měl zlepšit technický stav i vzhled sochy, která se nachází přímo v historickém jádru města.

Socha svatého Jana Nepomuckého v Lipníku nad Bečvou