„Loni vichřice ulomila soše hlavu,“ připomněla Miroslava Švástová z přerovského magistrátu. Město vyzvalo na jaře vlastníka sochy, aby se do šesti měsíců přihlásil na magistrát.

„Dodneška se však nikdo neozval. Pokud se o sochu její majitel do termínu nepřihlásí, socha přejde do majetku města. Není to však ojedinělý případ. Čas od času se s něčím podobným setkáváme,“ doplnil Milan Rytíř z odboru majetku Magistrátu v Přerově.