„Připravili jsme projekt na zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého poblíž hotelu Cementář. Povrch sochy je silně narušen, restaurátorský zákrok si tak vyžádá demontáž a restaurování sochy v ateliéru,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Barokní památka pochází z roku 1720 a připomíná osud světce Jana Nepomuckého, který zemřel mučednickou smrtí.

„Socha bude citlivě očištěna, dojde ke konsolidaci narušených částí a jejich přiměřenému doplnění minerálním tmelem. Doplněné partie kamene budou plasticky a barevně přizpůsobeny originálu, tak aby nerušily celkový ráz díla,“ popsal mluvčí technický postup rekonstrukce.

Předpokládané náklady činí 205 tisíc korun, polovinu z celkové částky by měl pokrýt Olomoucký kraj. Nejedná se ale o jedinou opravu, se kterou město počítá. Zrestaurován bude také Ježíš na kříži, který se nachází na protější straně Tř. 1. máje.

„Rovněž kříž bude potřeba demontovat a opravit v ateliéru. Opět tak proběhne odborné očištění povrchu kamene, následná konsolidace a restaurování. Očištěna bude také svatozář, na kterou odborníci nanesou antikorozní nátěr a pozlatí plátkovým zlatem,“ přiblížil Petr Bakovský.

Oprava kříže z roku 1728 má vyjít zhruba na 160 tisíc korun, v tomto případě město zažádalo o dotaci ve výši padesát tisíc.