Například podle ředitele kontaktního pracoviště úřadu práce v Hranicích Pavla Remeně by některé formy sociálních podniků mohly být příležitostí pro ženy, které shání zaměstnání jen velice obtížně.

„Byl bych velice rád, kdyby do toho někdo na Hranicku šel. Doufám, že projde možnost vytváření dětských koutků, které by pokryly výpadek státu ve zřizování jeslí nebo školek. Pro ženy by to byla dobrá šance a v takové činnosti by našly jisté naplnění. Pokud to vyjde, mohlo by to pomoci mnoha lidem," uvedl s tím, že sociální podniky by na Hranicku mohly být východiskem i pro osoby se zdravotním handicapem.

„Ano, i pro ně představují sociální podniky určitou šanci. V tomto případě je ale zapotřebí člověk s podnikatelským duchem, někdo, kdo těmto osobám chce skutečně pomoci," doplnil. Podle jeho slov sice na úřadu práce existuje poptávka po postižených osobách, při nabízeném zaměstnání se ale prý nezohledňuje jejich zdravotní potíže.

Ve spojitosti s možným vznikem a rozvojem sociálních firem se v pátek ve Skaličce uskutečnil seminář, který měl zvýšit povědomí o sociálním podnikání. Jak uvedla ambasadorka sociálního podnikání pro region Střední Morava Šárka Dořičáková, důležitým impulzem pro založení sociálního podniku může být dotace například z evropských zdrojů.

„Člověk, který sociálně podniká, může takové dotace využít, podpora pro rozjezd podniku je potřebná. Není ale dobré spoléhat na to, že za další tři roky přijdou další peníze. Ony už totiž přijít nemusí," upozornila a dodala, že i přes nejdůležitější aspekt zaměstnávání zdravotně postižených či znevýhodněných osob na trhu práce je při fungování takové organizace nezbytná snaha o ekonomický zisk.

V Olomouckém kraji v současné době funguje sedmnáct sociálních podniků. Možnosti vytváření nových takových subjektů právě na Hranicku je nakloněná i ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.

„Sami se snažíme rozvíjet region, potažmo pomáhat podnikatelům. Určitě budeme moci poradit lidem, kteří o sociální podnikání budou mít zájem," konstatovala.

Seminář ve Skaličce poukazoval na motivaci, která může vést k založení sociálního podniku, na způsoby jeho financování a zvolení správné právní formy. Setkání bylo určeno i zájemcům o založení sociálního podniku.