„Budova je ve stavu, kdy opravdu potřebuje zásadní rekonstrukci. Dlouhé roky se diskutuje o tom, jak ji provést, a my jsme snad konečně našli řešení,“ uvedl místostarosta Hranic Ivo Lesák.

Opravě sokolovny dlouhodobě brání nedostatek finančních prostředků spolku Sokol. Tento problém by však mohl vyřešit převod budovy do vlastnictví města.

„Rada města mě pověřila, abychom se zástupci Sokola připravili memorandum, v němž se obě dvě strany zaváží k tomu, že budou směřovat k nalezení takové formy majetkového uspořádání, které umožní čerpat dotace,“ prozradil Ivo Lesák.

Převod formou daru

Právě čerpání dotací je totiž pro rekonstrukci sokolovny zcela klíčové.

„Rekonstrukce se bude pohybovat v řádech desítek milionů korun. Je jasné, že Sokol by nedosáhl na potřebné dotace, protože nedisponuje dostatečnými finančními prostředky. Právě proto se jako nejlepší varianta jeví, že Sokol převede budovu na město, které ty peníze má. V tuto chvíli je nejpravděpodobnější převod formou daru,“ vysvětlil místostarosta.

„I nadále to ale bude sokolovna, Sokol se o ni bude starat, budou mít zabezpečeny hodiny pro svou činnost a tak dále. Jedná se zkrátka pouze o nejschůdnější cestu k opravě,“ doplnil Ivo Lesák.

Výhody pro město

Pro město by vlastnictví zrekonstruovaného sportovního a kulturního stánku přineslo celou řadu výhod.

„Jako město bychom zde mohli samozřejmě pořádat nejrůznější kulturní akce a podílet se na programu. Přínos by byl neoddiskutovatelný,“ uvědomuje si místostarosta.

„Rádi bychom s rekonstrukcí budově alespoň částečně vrátili bývalou architektonickou hodnotu. V minulosti se totiž jednalo o skutečnou perlu,“ připomněl zároveň Ivo Lesák.

Občané informace o možné opravě sokolovny vítají.

„Vzdát se vlastnictví sokolovny za účelem její renovace by bylo od Sokola, alespoň podle mého názoru, správné rozhodnutí. Zvlášť když se tam pořádá tolik kulturních akcí,“ myslí si Petr Čagan a dodává.

„Doufám tak, že se město rekonstrukce zhostí se ctí. Už jen kvůli kvalitě pořádaných událostí a komfortu jejich účastníků.“