Finále soutěže proběhne v zámecké dvoraně při Dnech kultury na zámku v sobotu 24. října a samotné vyhlášení výsledků začne v 15 hodin.

Soutěž pořádá Společnost Patriot z Olšovce ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Hranice a za podpory Města Hranic. Mohou se jí zúčastnit jednotlivci i kolektivy.

Do soutěže se přihlásíte tak, že podle receptu, který přiložíte (recept nejlépe zaslat předem na adresu Společnosti Patriot), připravíte soutěžní exponát, který doručíte do dvorany zámku v sobotu 24. října mezi 10. až 12. hodinou. Na recept nezapomeňte uvést adresu.

V kategorii „SLIVOVICE“ soutěží ten, kdo doručí do dvorany zámku 0,5 l láhev slivovice, na přiloženém lístku uvede druh ovoce a svou adresu.

Soutěžní exponáty hodnotí nezávislé poroty, hodnocení je neveřejné. Porota uděluje také cenu za nejlépe prostřený stůl.

Kontakt: Společnost Patriot, o. s., Olšovec č. 116, 753 01 Hranice, e-mail: marta.pavelkova@ mesto-hranice.cz, mobil: 736 782 709.