Bednu sektu od redalce Hranického týdne získávají studenti 4. B Střední lesnické školy Hranice. Celkem získali 3291 hlasů.

Prosíme zástupce třídy, aby si vyzvedl cenu v redakci.

V těsném závěsu s 3122 hlasy se na druhém místě umístili studenti 4. C rovněž z lesnické školy.

Na místě třetím se 488 hlasy skončili studenti třídy V6. A Gymnázia z Hranic