Letos o tom přesvědčili žáci třetího ročníku Lukáš Hapala a Jakub Grammer. V krajském kole soutěže odborných dovedností se probojovali na třetí místo.

„V náročné soutěži museli na cvičné stěně prokázat své schopnosti v montáži odpadního potrubí, zvládnout napojení vodovodního rozvodu a napojení otopných těles lisováním a svařováním,“ uvedl učitel školy Libor Hynčica.

V teoretické části pak museli zvládnout na padesát testových otázek. „Stejně jako v minulých letech má mimořádnou zásluhu na dosažených výsledcích učitel odborného výcviku Jiří Sobotka, který je rovněž garantem přípravy žáků a kterému za dosažené výsledky patří dík,“ dodal Hynčica.

Kromě diplomu a věcných cen si soutěžící domů přivezli dobrý pocit, že se ve škole svědomitě připravují na své budoucí povolání instalatéra. Garantem soutěže byl Cech topenářů a instalatérů ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

(lh)