Libor Čech, člen výboru ZO České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras, vám na vaše dotazy týkající se jeskyní odpovídal prostřednictvím on-line rozhovoru v pátek 2. srpna od 14 hodin.

Přechod na on-line rozhovor

Libor Čech

- Člen výboru ZO České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras se sídlem v Olomouci
- Jeho hlavní pracovní náplň v rámci organizace spočívá v mapování jeskynních prostorů Hranické propasti
- Členem ZO České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras je od roku 2004
- Od roku 1978 je amatérským jeskyňářem, dříve však na individuální bázi, bez členství v konkrétní organizaci
- Libor Čech je vystudovaný právník, celý život se však zabývá i geologií
- Vedle členství ve výboru ZO ČSS 7-02 Hranický kras je členem Horské služby v Jizerských horách v Jablonci nad Nisou
- Liboru Čechovi je 59 let, v Hranické propasti se potápí pravidelně jednou za šest týdnů