Firma ČEZ oznámila, že přerušení dodávky elektřiny nastane z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Zároveň občanům doporučuje v předstihu provést potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízeních a majetku.

„Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu," uvádí ve svém oznámení městu Hranice společnost ČEZ. (kra)