Za Živé hranické náměstí odpovídali Zdeněk John, Pavel Šváček a Markéta Čočková.

Připomeňte prosím našim čtenářům, v čem podle vás vedení města pochybilo, když se letos v dubnu rozhodlo pro uzavření průjezdu centrem města? Současně říkáte, že toto opatření je nezákonné, to je poměrně závažné obvinění…
Především je nutno připomenout, že uzavření průjezdu Jiráskovou ulicí dne 19. dubna bylo realizováno na základě svévolného rozhodnutí samosprávy města Hranice v čele s 1.místostarostou panem Vladimírem Juračkou. Ulice byla uzavřena bez vydání Rozhodnutí o uzavírce místní komunikace v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Přesto, že na nelegálnost uzavírky Jiráskovy ulice opakovaně upozorňujeme, jsou orgány jak samosprávy, tak i dotčené orgány státní správy města Hranice stále nečinné a zůstávají nečinné i přes obdržená stanoviska a podněty ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje a Krajského ředitelství policie olomouckého kraje, dopravního inspektorátu v Přerově. Také zdůrazňujeme, že Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích byla vydána až 25. června pouze uvedla do souladu se zákonem rozmístění přechodného dopravního značení, v žádném případě nelegalizuje uzávěrku Jiráskovy ulice.

My, jako spolek Živé Hranické náměstí opakovaně zdůrazňujeme, že před uskutečněním tak zásadního kroku mělo město s občany nejprve diskutovat a současně vytvořit podmínky pro oživení historického jádra, vybudovat nové odstavné parkoviště pod náměstím vedle hotelu Centrum s průchodem na náměstí, dokončit opravy plánovaných uzavírek v okolí centra a teprve poté omezit průjezd centrem. Také naši členové shodně s představiteli města nesouhlasí s těmi řidiči, kteří porušovali dopravní značení „Průjezd zakázán“ a průjezdem centra si pouze zkracovali cestu. Šikanovat kvůli tomu ale i ostatní uživatele centra města podle nás není řešení.

Kritizujete město, že uzavřením průjezdu ohrožuje fungování živnostníků a obchodníků v centru. Radnice však argumentuje tím, že živnostníci z náměstí odcházejí postupně již několik let. Co si o tom myslíte?
Jsme si vědomi toho, že někteří občané omezení dopravy přivítali. My chceme hledat vhodné a efektivní řešení pro všechny. Ano, obchodníci centrum města postupně již dlouhodobě opouštějí, jelikož občané, a v tomto případě jejich potenciální zákazníci, již nemají důvod náměstí navštěvovat anebo jím procházet. Začalo to v minulosti zrušením autobusové zastávky Pod Farou, poté centralizováním jednotlivých odborů Městského úřadu do budovy zrekonstruovaného zámku, následovala nepovedená rekonstrukce náměstí se současným zrušením parkovacích míst a tak dále. Uzavírka Jiráskovy ulice je dalším podobným negativním krokem. I když na první pohled mohou záměry samosprávy města vypadat logicky a líbivě, bez diskuzí s občany a živnostníky, kterých se záměr přímo dotýká, může mít takové jednostranné rozhodnutí velmi negativní následky. Bohužel musíme konstatovat, že z polomrtvého náměstí se nyní stává náměstí mrtvé.

Jsou města, kde to již pochopili a ve svých centrech a náměstích dali dopravě znovu zelenou, zpětně rozšířili počet parkovacích míst třeba i s možností parkování až po dobu dvou hodin zdarma – Litomyšl, Telč, Písek a další. Poučili se z negativních následků a poznali, že omezením dopravy v centrech měst dochází k úpadku každodenního života. Ano, doprava v centru Hranic se zklidnila, ale již nikdo se nezabývá problémy živnostníků nebo nárůstem dopravy v okolí centra města.

V současnosti ve společnosti začínají čím dál tím víc rezonovat témata týkající se ekologie, mimo jiné také nutnost omezit automobilovou dopravu. Není tedy vlastně dobře, že se město snaží s dopravou něco dělat?
Místo prázdných vět dva příklady. Představte si, že potřebuje něco vyřídit na Městském úřadě. Zaparkujete na Pernštejnském náměstí, a i když poté potřebuje odjet směrem k nádraží, jste nuceni se znovu vrátit na náměstí, projet tranzitní Radniční ulicí a pak „konečně“ projíždíte momentálně velice frekventovanou Komenského ulicí směr nádraží. Ekologie dostává na frak, své výfukové plyny zanecháte na náměstí hned dvakrát a o ekologii Komenského ulice ani nemluvě.

Další příklad. Nejste z Hranic a jedete do nákupního centra Neo v Jiráskově, například pořídit nový nábytek. Dojedete z náměstí na Pernštejnské náměstí, a dál to nejde, tak se vrátíte a znovu projedete náměstím i s vozíkem, do kterého chcete nábytek naložit, projedete Komenského ulicí, odbočíte směrem k bývalému kinu a odtud do Jiráskovy ulice neodbočíte, tak pokračujete až na Šromotovo náměstí, tam se otočíte a teprve nyní jste schopni odbočit do své Jiráskovy ulice. Tam však není vymezen prostor pro otáčení, a už vůbec ne s vozíkem, takže až ohrozíte vozíkem několik chodců, kteří vám pak raději pomohou a ukazují pří otáčení ať do něčeho nevrazíte, tak jste konečně před prodejnou nábytku. Projeli jste podstatně více benzínu, znečistili ovzduší v centru i přilehlém okolí, ohrozili chodce, a to, že se o vás pokouší infarkt ani nevnímáte. Nevím, zda budete tak loajální a nakoupíte zde i příště.

Vzkázali byste ještě něco hranickým občanům?
Možná tuto bitvu radnice ze své mocenské pozice a umanutosti vyhraje, ale kde zůstává zdravý selský rozum a lidský přístup? Radnice má lidem sloužit a nikoliv je vychovávat.