Zástupci města Přerova dostali nabídku k odkupu od olomoucké společnosti Genoservis, která rozlehlý areál i s víceúčelovou halou a několika pavilony vlastní.

„Dostali jsme nabídku na odkup haly a přilehlých pozemků ležících v areálu výstaviště. V předběžné ceně nám byla nabídnuta za 50 milionů korun. Zatím jsme se tím ale nezabývali. Požádali jsme totiž úředníky z odboru rozvoje, aby nám zpracovali studii, zda by se hala dala přebudovat na sportovní účely,“ řekla náměstkyně primátora Elena Grambličková (ODS).

Jak uvedl František Zlámal z odboru rozvoje, studie se v těchto dnech dokončuje. „Studie má posoudit možnost nebo vhodnost přestavby haly pro městské sportovní vyžití. Její součástí bude také například vyčíslení potřebného počtu parkovacích míst a obsahovat bude i celkové náklady na realizaci přestavby,“ upřesnil Zlámal.

Společnost Genoservis, která poskytuje služby chovatelům skotu a prasat, má zájem, aby si areál nebo alespoň jeho část odkoupilo do svého vlastnictví město Přerov.

„I když se už začínají ozývat i jiní zájemci, upřednostnili bychom, kdyby o koupi projevilo zájem město, případně by toto zázemí mohla využívat některá z organizací města,“ sdělil obchodní partner společnosti Genoservis, který má na starosti odprodej přerovského Výstaviště.

Ten si však své jméno nepřál zveřejnit. Názory na odkup haly se mezi zástupci města zatím různí.

„Tím, že nám nevyšel bezúplatný převod areálu kasáren, kde se zvažovala mimo jiné i výstavba sportovní haly, je tato nabídka určitě zajímavá. Hala na výstavišti byla sice budována pro jiné účely, než jsou sportovní aktivity, ale dala by se přestavět. Sice by to stálo nějaké prostředky, nicméně její výhodou je to, že jde o poměrně novou stavbu,“ vyslovil svůj názor například jeden z přerovských radních Čestmír Hlavinka (ČSSD).

Někteří zástupci města však odkup haly vidí spíše jako mrhání finančními prostředky. „Přerov má podle mě dostatek sportovních zařízení, která ale nutně potřebují rekonstruovat. Raději bych se přikláněl k tomu, aby město opravilo stávající sportoviště a neexperimentovalo v podobě odkupu nové haly za několik desítek milionů korun. Myslím si, že město na takové záměry nemá finance,“ míní zastupitel Josef Nekl (KSČM).