„Příspěvky na celoroční činnost mládeže v oblasti tělovýchovy a volnočasových aktivit zvýšili zastupitelé z 685 tisíc na 900 tisíc a vyrovnali tak částku, která je určena na příspěvky v oblasti sportu dospělých," uvedl tiskový mluvčí Městského úřadu Hranice Petr Bakovský.

Podle předsedy SK Hranice Miroslava Nehyby jsou náklady na chod sportovní mládeže čím dál vyšší.

„V současnosti máme deset mužstev a náklady nám rostou také v souvislosti s dopravou. Dříve jsme měli vlastní autobus, dnes už jej ale k dispozici nemáme. Náklady jsou tedy skutečně stále vyšší. Jak mládež, tak dospělí mají své vlastní účty, takže peníze, které jsou určené mládeži, jdou skutečně jen na mládež," řekl předseda klubu.

Peníze nově přibyly také do oblasti vzdělávání. Tato částka je letos ve srovnání s loňským rokem hned dvojnásobná. Z dosavadních padesáti tisíc korun činí podpora vzdělání ze strany města rovných 100 tisíc korun.

„Grantový program má přispět k rozšíření nabídky pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků města, pomoci pořadatelům v realizaci stávajících akcí většího významu a podpořit vznik nových. Přes veškeré ekonomické těžkosti se město Hranice snaží tuto oblast neustále maximálně podporovat," doplnil radniční mluvčí Petr Bakovský.

Grantový program má podporovat projekty v oblasti kultury, tělovýchovy, vzdělávání, zdravotnictví nebo v sekci prevence kriminality a životního prostředí. Řadí se do něj ale také spolupráce s partnerskými městy nebo investice a opravy v kultuře. (pm)

GRANTY - PŘEHLED

Granty