Rozšiřování hranického jezu o třetí pole zahájilo Povodí Moravy loni v březnu. Podle vedení státního podniku zatím práce pokračují podle stanoveného harmonogramu. To samé platí o realizaci druhého protipovodňového opatření v Hranicích v podobě výstavby nových protipovodňových zdí, která začala letos na jaře.

„V rámci rekonstrukce jezu již máme dokončené jezové těleso, zdi v nadjezí i podjezí, dokončili jsme také betonáž rybího přechodu. V případě protipovodňových opatření nad silničním mostem probíhá demolice staré protipovodňové zdi na ulici Kropáčova,“ popsal generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák.

Pro další pokračování na obou stavbách bylo nyní nutné přistoupit k úplně srážce hladiny řeky.

„Srážku využijeme pro provedení prací, které by při vyšší hladině nemohly proběhnout. Na pravém břehu podél ulice Kropáčova začneme provádět mikropiloty a připravovat betonování základů budoucí protipovodňové zdi,“ uvedl Václav Gargulák a pokračoval.

„Na jezu proběhne demontáž starých a montáž nových technologií, výstavba strojovny a vývaru. Nízkou hladinu využijeme i k dokončení přírodě blízkých prvků na rybím přechodu,“ vyjmenoval ředitel Povodí Moravy.

Plánované úpravy musí Povodí stihnout do podzimu. Na konci listopadu totiž dojde k opětovnému zahrazení jezu a jeho napuštění. V té době budou již hlavní stavební práce na jezu a rybím přechodu dokončeny. Budování protipovodňových nových zdí a navázaných opatření pak bude probíhat až do listopadu 2022.

Zkapacitnění jezu a výstavba nových protipovodňových zdí jsou důležitou součástí protipovodňové ochrany v Hrancích. Město by tato dvě opatření měla ochránit před padesátiletou vodou. Dosavadní opatření chránila pouze před vodou dvacetiletou. Bezpečí před stoletou vodou však Hranicím zajistí až připravované vodní dílo Skalička. Jeho schvalování a realizace však může trvat ještě dlouhé roky. (kra)