Žáci na trase označené oranžovými fáborky museli splnil zadané úkoly, a to zapamatovat si číselné kódy a obrázky, které je následně dovedly až k vytouženému pokladu. „O poklad mohli bojovat jen ti, kteří si  zapamatovali všechny indicie. Poklad nakonec nalezla Rozárka Coufalová. Žáci byli spokojení a hravě si poradili i s kluzkým terénem na cestě zpět,“ uvedla ředitelka hranického Domu dětí a mládeže Blanka Šturalová.

Příjemnou změnu druháci přivítali s nadšením. „Když nám to nabídli, tak jsem byla moc ráda. Dětem se to líbilo moc. Byla to pro ně změna, protože nyní nemůžeme vyučovat hudební ani tělesnou výchovu. I když s nimi chodím ven na procházky, tohle bylo pro ně dobrodružství a děti se mohli vyběhat,“ pochvalovala si třídní učitelka 2.B ZŠ Šromotovo Erika Pavlicová.

Spolupráce Domečkem v této době nouzového stavu trvá už delší dobu, „Připravili pro naše děti také sportovní odpoledne v parku, dále pak vycházkovou trasu, kde děti plnily úkoly pohybové i vědomostní. Pravidelně se zúčastňujeme také výtvarných soutěží, které hranický Dům dětí a mládeže pořádá,“ dodala Erika Pavlicová ze ZŠ Šromotovo Hranice.